Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 36. (Budapest, 1971)

BISI, ANNA MARIA: Pun régiségek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből

PUN RÉGISÉGEK A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL A Szépművészeti Múzeumban a görög és római emlékek mellett számos pun eredetű tárgy is található. Ezek nagy része kerámia, amit főleg a múlt szú/.ad végén Karthágóban, illetve Tunisz más helyein (Bizerta, el-Djem) és Szicíliában vásároltak, de vannak köztük figurális terrakották, olaj mécsesek és egy Ba c al Hammon-nak és Tanitnak dedikált felirat is, ez utóbbi valószínűleg Salammbô tophetjéből származik. A feliratot és a mécseket a közelmúltban tette közzé Häffner E., 1 illetve Szilágyi J. Gy., 2 a többi tárgy viszont a mai napig publi­kálatlan. 3 Szilágyi János György, a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének a vezetője tette lehetővé, hogy ezeket a tárgyakat publikáljam, valamint rendel­kezésemre bocsátotta a fényképeket és az egyes darabok lelőhelyére és méreteire vonatkozó adatokat, s ezért köszönettel tartozom neki. Az itt publikálandó anyagból a két terrakotta a legjelentősebb, ezek Kar­thágó utolsó korszakából származnak. 1. Női buszt (3 — 5. kép). El-Djemben vásárolták. Ltsz. T.b72. M.: 23,2 cm. Világos téglaszínű agyag. Belül üres. Két erősen elhasznált félformából készült, a részeket durván illesztették össze. A háton kerek lyuk, talapzata üreges. Hellé­nizáló vonásokat mutató nő. Haja gerezdes fürtökből áll, feje tetejére egy haj­fonat van négy tűvel feltűzve. Bal melle előtt közelebbről meg nein határozható tárgyat tart (kis edény félgömb formában kiemelkedő tartalommal). A ruha a jobb mellnél kolpost alkot. Valószínűleg késő hellenisztikus szicíliai előképek nyomán készült. Vö. F. du Coudray La Blanchère — F. Gauckler Catalogue du Musée Alaoui, Paris, 1897. XXXII. tábla, 84, 141 (1. a 81. számút is, mindkettő Sousse-ból származik, bizonytalan korú). 2. Kagyló formájú dombormű (6 — 7. kép). El-Djemben vásárolták. Ltsz. T.671. M. : 20,5 cm. Világos téglaszínű agyag. — Erősen kopott formából készült, hátul függesztőfül. Tanit istennő, akit ruhátlan Venusként ábrázoltak, kísérő állatai, a szfinxek között áll kitárt karokkal. Jobbjában paterát (?), baljában meg­határozhatatlan, hosszúkás tárgyat tart. A félköríves fülkét oszlopok keretelik, felül 1 Häffne r, E., Acta Ant. Hung. 1 (1953) 411 - 18. 2 Szilágyi, J. Gy. : Phoenician and Carthaginian Lamps. In : Szentlélek y, T.: Ancient Lamps. Budapest, 1968. 21 — 26. :i A Szépművészeti Múzeum Antik Kiállításának vezetőjében csak egy rövid említés található a pun anyagról. L. S z i 1 á g y i, J. Gy. — C a s t i g 1 i o n e, L. : Griechisch­römische Sammlung. Budapest, 1957. 25 — 26.

Next

/
Oldalképek
Tartalom