Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 16. (Budapest 1960)

SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: A C. A. festő műhelyéből

lándzsájára és nagy, kerek pajzsára támaszkodva áll, a sírfestményekről és váza­képekről jól ismert oszk viseletben, amelynek darabjait az ábrázolt formában a sírleletekben is meg lehet találni. 5 A fején forgós sisak arcvédőkkel (paragnathides), sarutlan lábán lábvért, testén széles fémövvel 6 összefogott rövid ing a felsőkar egy részét fedő ujjal, fölső szélén három minta-sávval. Az öv fölötti svasztika szintén gyakori a dél-itáliai vázákon ábrázolt alakok ruháján, s már az archaikus korban is feltűnik. Minthogy egykorú campaniai sírfestményen is szerepel ugyanilyen alkal­mazásban, könnyen lehet, hogy ez is a helyi viselet egy reális vonását adja vissza, eredeti nap-szimbólum jellegéből csak mágikus védelmező-bajelhárító jelentését őrizve meg. így jól illik harcosok mellére, de a vázaképeken nőalakok ruháján is megjelenik. 7 A harcos leengedett bal kezében a dél-itáliai vázákról jól ismert koszorú­forma, két „szarvval" 8 és szalaggal. Ugyanilyen koszorú van kinyitva a két alak között a képzelt falon, amelyen jobboldalt széles szalag, baloldalt ablak van jelezve, arról pedig pontozott vonallal jelzett lánc lóg le. A jelenet alatt a talajvonal jelzése látható összefüggéstelen hullámvonalakban, kétoldalt pedig a földből felnövő vékony ág a természeti környezet jelzésével teszi teljesen irreálissá a jelenet helyé­nek meghatározását. A hátsó oldalon a talapzat nélküli, felfelé keskenyedő négyszögletes oszlop ugyancsak kétalakos jelenet közepén áll. Az oszlop derekán koszorú, tetején két kerek és egy piramis-alakú áldozati sütemény vagy gyümölcs van. Baloldalt magas, támlátlan összecsukható széken ülő köpenyes nőalak fordul az oszlop felé ; haját sakkos fogja össze és sugaras diadéma díszíti, fülbevalót visel, bal kezében hatalmas szalagos tympanont, jobbjában pedig a másik oldalról ismert phialét tartja, illetve nyújtja az oszlop fölé. Ruházatából csak köpenye látszik, éppúgy, mint az ifjúnál, aki vele szembefordulva az oszlop másik oldalán áll, hajában koszo­rúval. Fölöttük középen „ablak", baloldalt pedig négyszirmú virág látható. 9 ö We ege, F.: Jdl 24 (1909) 141 — 162; Sestieri, P. C: Riv. Arch, e St. delPArte 5 — 6 (1956 — 57) 65 —110. Teljes felszerelés újabban paestumi sírból: Ses­tieri, P. C: Not. Scavi 1957. 171 síik. 6 Az öv csatjának díszítését a vázafestő szkematikusan két függőlegeshez csatla­kozó két vízszmtes vonallal jelezte ; sírleletekből ismerjük a kidolgozott formákat, amelyeknek ez az egyszerűsítése (pl. Mon. Ant, 22, 1914. 226, 231, 255. képek). 7 Archaikus terrakotta mellszobor (női) Syrakusából : Orsi, P.: Mon. Ant. 25 (1918) 565 — 6 és 154. kép ; több hasonló példány Paestumból (antefixek): Ses­tieri, P. O: Fasti Arch. 8 (1956) 128 — 9 és 29. kép, szintén archaikusak. Campaniai sírfest mén ven : W e e g e, F.: id. h. 109, 16. sz. Apuliai IV. századi vázákon, pl. CVA Mannheim 1, 44. tábla, 1 ; ÖJh 32 (1940) 44, 26. kép (nőalak ruháján is), mindegyik oszk viseletű alak ruháján. Apotropaikus jelentésben Dél-Itáliában : W e e g e, F.: id. h. 161 és 58, j. Egy apuliai kráteren a Nap mellén : Jdl 58 (1943) 66, 8. kép. Az előzménvek közül elég csak az egvik dupljajai „napszekéren" álló alak vise­letére utalni: Sp'rockhoff, E.: Jb. RGZM Mainz 1 (1954) 67 — 8 és 8. tábla. 8 Nem azonos az összehajtott girland két végével apuliai vázákon. Ezekről : Trendall, A. D.: Vasi antiehi dipinti del Vaticano II. Vatikán, 1955. 103. 9 Fehér: a füldíszeken kontúrvonal az oldalsó „virágok" szélén és (csak az A. oldal felé nézőkön) a szár tetején levő vastag spirális-levél szélén és a hármas-virág szélén ; ugyancsak az A. oldal felé eső részen Ids vízszintes vonalkák a szár elágazása alatt ; pontok és foltok a növénydíszek között. Az A. oldalon : a női testszín, a nőalak s a k k o s a, öve és a phialé szalagja, a szikla, az oszlop teljesen, a harcos pajzsa és sisaktaréja, pontok és egy hullámvonal a ruhája felső szélén, az ablak és a harcos mögötti szalag kontúr-vonala, az ablakból lógó lánc és a szalag zsinórjai, a talajszintet jelző vonalak, a B. oldalon a nőalak lábai, a sugárdiadéma, a szék rúdjai, az oszlop jobboldala a perspektivikus ábrázolás kiemelésére, a két kerek áldozati sütemény, az ablak és a baloldali virág szirmainak kontúrvonala, továbbá kis kör a virágban és talajszint-vonal az ifjú lába alatt. Világossárga: az A. oldalon a két edény a nőalak kezében, a 8 Bulletin IIS 113

Next

/
Oldalképek
Tartalom