Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 15. (Budapest 1959)

ÂSTROM, PAUL: Két állatalakú edény és egy szobrocska Ciprusból

K É T ÁLLATALAKŰ EDÉNY ÉS EGY CIPRUSBÓL S Z 0 B R O C S K A A ciprusi régiségeknek az egész világra kiterjedő számbavétele során 1 felvilágo­sításokat kaptam a budapesti Szépművészeti Múzeum ciprusi gyűjteményéről is, amelyet Szilágyi J. Gy. dolgoz most fel. Az ő felszólítására és közreműködésével lehetővé vált számomra e gyűjtemény két állatalakú edényének és egy szobrocská­jának alábbi közzététele. Mindhárom darab egykor gr. Zichy Ferenc gyűjteményébe tartozott, aki az 1870-es években, mint konstantinápolyi magyar konzul, ciprusi ásatásokból — amelyeket a családi hagyomány szerint lord Layard vezetett — szép gyűjteményt szerzett, A gyűjtemény jelentős része a második világháborúban elpusztult ; ami fennmaradt belőle, azt a budapesti Szépművészeti Múzeum 1948-ban a családtól megvásárolta. Ez alkalommal került a múzeumba a T 830 és 831 leltári számú darab. A korábbi tulajdonos azonban gyűjteményének néhány darabját annak idején az Országos Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta, amelynek ókori régiségei 1948-ban a Szépművészeti Múzeumba kerültek ; köztük volt a T 829 sz. váza is. amely ilyenformán szintén az egykori Zichy-gyűjteménybe tartozott ; képét már közölték, 2 de részletesebb leírást is megérdemel. A három tárgy jól mutatja a ciprusiak vonzódását az állatalakéi vázák és állatszobrocskák iránt, amelyet a ciprusi korai bronzkortól kezdve ismerünk. 1. Ltsz. T 829. Magassága : 10,6 cm ; hosszúsága 13,9 cm. Az agyag világossárga, szürke és fekete szemcsékkel. A fedőréteg zöldessárga; a festés szürkésfekete. Kézzel készült (1—2. kép). Állat (bika?)-alakú edény hordó formájú testtel, négy lábbal (az egyik kiegé­szítés), a vállon függőleges fogóval ; egyik végén karcsii nyak, törött csőrös ki öntő­vel, a másikon állatfej (két törött szarv, a jobboldali kiegészítve ; megnyúlt, nyitott szájrész ; lyukkal jelzett szemek ; átfúrt fülek). A díszítés a test mindkét oldalán azonos : egy középső, függőleges mező, mindkét oldalán vízszintes sávval. A középső mezőben szabálytalan függőleges zegzug-minta négy párhuzamos vonalból, amelyet két oldalt három párhuzamos függőleges vonal keretez. A vízszintes sávok egyike három párhuzamos vonalból áll, két hullámvonaltól közrefogva ; a másik csúcsukra állított négyszögek sorából (középen ponttal), amelyet két-két egyenes vonal kere­tez. Az edénytest két felét a kiöntő alatt függőleges vonalak, az állatfej alatt pedig hullámvonalaktól közrefogott függőleges vonalak felezik, amelyek alul végigmennek a hason. A kiöntőn elől és hátul függőleges vonalak, köztük a két oldalon vízszinte­1 Vö. Antiquity XXXII. 1958. 270 ; Archaeology XI. 1958. 284 ; L'information archéo­logique, 1959 Jan. 1. sz., 2 ; stb. 2 A Szépművészeti Múzeum 1906 —1956. Budapest, 1956. 17/a, kép; Szilágyi, J. Gy.— C a s t i g 1 i o n e, L. : Griechisch-römische Sammlung. Führer (Museum der Bildenden Künste). Budapest, 1957. 7. old. és II, 1. tábla.

Next

/
Oldalképek
Tartalom