Szilágyi János György - Kaposy Veronika szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 4. (Budapest, 1949)

SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Antik Osztály

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM MUNKÁJÁRÓL 1941—1953 Antik Osztály A háborús évek egyetlen jelentősebb gyarapodása a közgyűjtemények gyűj­tési körének elhatárolását elrendelő 1934. évi VIII. tc. értelmében 1943-ban az osztálynak átadott anyag volt, amely addig a M. N. Múzeum Történeti Múzeumá­ban volt elhelyezve. Legértékesebb része a Hekler katalógusában 1 151—172. számok alatt publikált márványokon kívül (kiemelkedik közülük a naxosi archaikus ifjútorzó, egy i. e. 4. századi leányfej, 2 két palmyrai fej, és egy attikai vadász­szarkofág töredékei 3 ) a híres dürkheimi etruszk bronztripus, ill. stamnos 3 dombor­műves dísze, 4 egy 12 darabból álló görög bronzsisak-gyüjtemény, 5 továbbá mintegy 80 váza, néhány délitáliai vörösalakos edényt kivéve 6 többnyire jelen­téktelen darabok. A kisebb vételek közül csak egy császárkori achát-amphorácska érdemel említést. A háború után 1947-ben indult meg a rendszeres gyűjtő tevékenység egy­felől vásárlás, másfelől a budapesti és vidéki múzeumok raktáraiban elszórtan, fel nem ismerten heverő darabok felkutatása útján. Ettől az időtől kezdve az osztályon belül elkülönült az egyiptomi és a görög-római gyűjtemény ; előbbihez tartozik a kisszámú előázsiai anyag is, amely újabban néhány anatóüai kisbronzzal, 7 pecsétlő hengerrel és ékiratos agyagtáblával 8 gyarapodott. Az egyiptomi gyűjtemény legjelentősebb gyarapodása a kezelője halála után gazdátlanul maradt zirci apátsági gyűjtemény anyaga volt, benne egy óbirodalmi falfestmény-részlet, 5 fa szolgaszobor, I. Széti fáraó domborművű portréjának töredéke, 9 egy sírtábla 9a , 3 római-kori fára festett múmiaportré és 2 ugyancsak 1 H e k 1 e r, A. : Museum der Bildenden Künste in Budapest. Die Sammlung antiker Skulp­turen. Wien, 1929. — Az anyag nagy részét publikálta Wollanka József is: Arndt-Lippold, Photographische Einzelaufnahmen no. 3174—3192. 2 Oroszlán Z. : SzMKözl 1 (1947) 1—5, 24—26. 3 Legutóbb Rodenwaldt, G.: Jdl 67 (1952) 31—42, u. o. a régebbi irodalom 31, 3. j. * Legutóbb Neugebauer, K. A.: Jdl 58 (1943) 222—6, 242—4; Fischetti G.: StEtr 18 (1945) 14—5, (a régebbi irodalom egy részének jegyzékével a 15. jegyzetben); Zancani Montuoro, P.: ASAtene 24—6 (1946—8; megj. 1950) 88—90. 5 Publikálva: A M. N. Múzeum Múltja és Jelene (Bp. 1902) 77, 99, 102 és E. Kukahn: Der griechische Helm (Diss. Marburg— Lahn 1936) 14, 43, 58 no. 9, 70 no. 57, 72 no. 68, 73 no. 69, 77 no. 89. L. még M. N. Múzeum, Kalauz a Régiségtárban 1912 18 52—3 és 11. tábla. 6 Egyiket publikálta Láng M.: ÖJh 23 (1926) Beiblatt 301—8. 7 Dobrovits A.: SzMKözl 2 (1948) 10—2, 49—51. 8 Dávid A.: Acta Orientalia 2 (1952) 165—72. »Haeffner E.: Antiquitas Hungarica 2 (1949) 128—30. 9a Publikációja fentebb a 68—71. lapon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom