Szilágyi János György - Kaposy Veronika szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 4. (Budapest, 1949)

SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Antik Osztály

római-kori stukkó múmiaportré. Az egyéb szerzemények közül egy bronz Harpokratés-szobrocska, egy bronz Imhotep és macskaszobor, 10 egy eddig csak régi rajzpublikációból ismert fa-sírtábla, 11 3 szolgaszobor, 12 néhány agyag «halotti kúp», 13 graeco-egyiptomi terrakották, 14 egy római-kori karton múmia fedő, 20' kopt textil, többnyire figurális ábrázolással, és egy Ptolemaios-kori fekete pala női félfej volt a legfontosabb, utóbbi a fasisztáktól meggyilkolt kiváló műgyűjtő, Fleissig József gyűjteményéből, amelyet az örökösök a múzeumnak adomá­nyoztak. Nagyobb méretűek voltak a görög-római gyűjtemény gyarapodásai. 1947-ben az O. Széchényi-Könyvtár Apponyi-gyüjteményének 25 értékes vázája került a gyűjteménybe, attikai feketealakos és délitáliai vörösalakos edények, köztük a Majewski-festő itt publikált kráterja. 1948-ban vásárlás útján megszereztük gr. Zichy Ferencnek a mult század hatvanas éveiben a helyszínen szerzett, mintegy 100 darabot számláló ciprusi gyűjteményét, amelynek anyaga jelentős részben vázák­ból áll és a bronzkor kezdetétől az i. e. 5. századig szinte hiánytalan képét adja a ciprusi kerámia fejlődésének ; tartalmaz a gyűjtemény ezenkívül mykénéi és importált rhodosi, attikai edényeket, továbbá rómaikori üvegeket és kerámiát is. Kiegészítette ezt az anyagot a budapesti és vidéki múzeumok raktáraiban talált, szintén a Zichy-gyüjteményből származó, mintegy 30 ciprusi agyagedény. Ugyancsak vásárlás útján került a múzeumba Gerster Pál mérnöknek, az isthmosi csatorna egyik tervező építészének 72 darabból álló gyűjteménye, amelynek anyagán a 9. századtól a 6. sz. végéig lehet a korinthosi kerámia fejlődésé^ követni, s néhány érdekes attikai feketealakos váza is van benne. A már említett Fleissig ­gyüjtemény mintegy 90 darabja közül egy attikai feketealakos amphora, 15 és egy az állítólagos Echetlos-mítoszt ábrázoló feliratos etruszk terrakotta-urna emel­kedik ki. Csere útján jutott a múzeum egy másik magángyűjtemény anyagához, amelyből két etruszk feketealakos edény, 16 egy kora-délitáliai vörösalakos kratér, egy 5. századi etruszk bronzkancsó, két komédiamaszkokkal díszített bronz kandeláberfő, több érdekes típusú terrakotta és néhány ritka formájú és finomságú római üveg jelentős. Ugyancsak magángyűjteményekből, részben hagyatékozás révén, jutott a múzeum néhány, a szakirodalomból jól ismert attikai vörösalakos vázához : a Télephos-festő egy kylixéhez, 17 egy Apollón, Eunomia és Euklea feliratos ábrázolásával díszített oinochoéhoz, 18 és egy pyxishez, 19 továbbá a Villa Giulia-festő egy pelikéjéhez, 20 és egy másik, a Meidias-festőhöz közelálló péti­kéhez. 21 10 Utóbbi kettő publikálva: Radisics E. : Guide du Musée G. Rath (Bp. 1906) 30—31 és Magyar Iparművészet 9 (1906) 66. lap, 67. és 70. kép. "Haeffner E.: Oriens Antiquus (Bp. 1945) 59—65. 12 Kettő közülük már publikálva van: Dobrovits A.: SzMKözl 1 (1947) 5—8, 26—8; Haeffner E.: SzMKözl 3 (1949) 7—9, 35—7. "Haeffner E.: Archiv Orientálni 20 (1953) 607—14. "Néhányat publikált B o r h e g y i I. F.: SzMKözl 2 (1948) 5—10, 46—9. "Oroszlán Z.: Arch. Ért. 73—5 (1946—8) 133—6 és 21—2. tábla. "Szilágyi J. Gy.: Antiquitas Hungarica 2 (1949) 38—48. "Beazley: ARV 544, no. 26. 18 S chef old K.: Jdl 52 (1937) 63—5, 71—2. "KraikerW.: Corolla L. Curtius (Stuttgart 1937) 148—50 és 32—3. tábla; AA 1939, 542 s köv., 2. és 6. kép. 20 Tillyard: The Hope Vases (Cambridge 1923) 59 no. 103 és 15. tábla; Beazley: i. m. 404, no. 46 (irodalommal). 21 Tillyard: i. m. 60 no. 105 és 16. tábla.

Next

/
Oldalképek
Tartalom