Csánky Dénes szerk.: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 10. 1940 (Budapest, 1941)

Oroszlán Zoltán: Tanagráink és társaik

agyagiparra szóló célzásnak vehetjük, hogy lakóiról Pausanias mint TÔÇ «epautî népéről ír, 8 Heracleides pedig Tanagrát mint TTÓXIC dpYi\\ujönc-t emlegeti. 4 Pseudo­Dikaiarchosnak a Kr. e. II. század második feléből reánk jutott görögföldi útleírá­sából megkapó képet nyerünk az ő korabeli Tanagráról és lakóiról. 5 Elmondja, hogy az Oropostól Tanagra felé vezető út olajfákkal gazdagon beültetett vidéken vezet keresztül. Az út biztonságos, rablóktól félni nem kell. A város magasan fek­szik. Házai agyagból készültek és fehérre vannak meszelve. A város sajátos szép­ségét a házak kapuinak cifra díszítésében és a mindenfelé felállított tarkára fes­tett, agyagból égetett fogadalmi ajándékokban látja. 6 Gabonában nem gazdag a vidék, de bora a legjobb egész Boiotiában. Lakosai jómódúak, életmódjuk egy­szerű. Földmíveléssel foglalkoznak, nem kézművesek. Nagy tiszteletben tartják az igazságot, a hűséget, a hitet és a vendégbarátságot. Bőkezűek, szívesen adnak a magukéból szűkölködő polgártársaiknak és a vándor koldusoknak. A tisztességte­len keresetet megvetik. Egész Boiotiában náluk élhet a legnagyobb biztonságban az idegen. A szorgalmas és tehetős tanagraiak becsületesen és szigorúan gyűlölik mindazt, ami rossz. „Ebben a városban találtam a legkevesebb hajlandóságot a mértéktelenkedésre, — mondja tovább — mely a legnagyobb gonoszságokat szokta okozni". Tanagra nevét Róma is jól ismerte,' az Augustus korában élt Strabon Tanagrát és Thespiait emlegeti Boiotia legjelentékenyebb városaiként, melyek még Thebainál is nagyobbak. 8 A Kr. u. II. század világot járó görögje, Pausanias is megemlékezik Tanagráról, 9 beszél a városhoz fűződő mitológiai eseményekről, a különösebben tisztelt istenségekről, Dionysosról, Themisről, Aphroditéről, Her­mes Promachos- és Hermes Kriophorosról, valamint Apollonról, akit Artemisszel és Létóval együttesen imádnak. Kiemeli, hogy Tanagrában igazán méltó helyen vannak az istenek szentélyei elhelyezve, messze a házaktól, messze mindenféle üzérkedéstől. A városban áll Korinnának, a híres költőnőnek, a város szülöttének szobra is, akit a tanagraiak igen tisztelnek, még a gymnasionban is elhelyezték egy képét, amelyen éppen a hajába illeszti a Thebaiban lefolyt költői versenyen Pindaros fölött kivívott elsősége jelét, a győzelmi szalagot. Végül említi Pausanias Tanagrának még egy nevezetességét, különleges módon tenyésztett és viadalokra nevelt harci kakasait; ezeknek híre messze földre eljutott. Az ókori Tanagra romjai ma Skimatari görög községtől nem messze látha­tók. 10 A városfalak és a színház alapjai elég jó állapotban vannak. A városon kívül eső, ma Kokálinak nevezett domb déli részén terült el a tanagraiak temetője, 3 IX. 19. 8. * Müller: Fragm. Hist. Graec. II. p. 257. 8. 5 Müller: u. ott. II. p. 254 sq. 6 Az írónak ebben a megjegyzésében ismét a koroplasztészek működésére vonatkozó adatot láthatunk. 7 V. ö. Cicero, de domo 42. 43. 8 Strabon, IX. 404, 410. B IX. 20. 10 E sorok írója 1931-ben járta be Tanagra romjait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom