Csánky Dénes szerk.: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 10. 1940 (Budapest, 1941)

Oroszlán Zoltán: Tanagráink és társaik

TANAGRÁINK ÉS TÁRSAIK NÖ-, GYERMEK- ÉS PÁN-SZOBROCSKÁK ANTIK TERRAKOTTA­GYŰJTEMÉNYÜNKBEN Boiotia földje a görög terrakottáknak egyik leggazdagabb lelőhelye. Anthedon, Lebadea, Plataiai, Tanagra, Thebai, Thespiai, Thisbe ókori temetőinek sírjai, a ptoiosi Apollonnak, a Kabiroknak és Athénának boiotiai szentélyei és templomai feltárásukkor az agyagból készült szobrocskák ezreivel ajándékoztak meg bennün­ket, amelyek e föld terrakotta-plasztikájának több mint félezeréves (a Kr. e. VII. század kezdetétől a Kr. e. II. század elejéig) történetéről nyújtanak bőséges és pontos beszámolót. 1 Az imént felsorolt boiotiai lelőhelyek között a XIX. század hetvenes éveiben Tanagra neve vált a legismertebbé. Világhírét sokezer sírból állott hatalmas teme­tőjének a bennszülött görög parasztok által a mult század hetvenes éveinek legele­jén titokban történt felfedezésének, felásásának és kifosztásának köszönheti, mert ezekből kerültek elő a különböző típusú terrakották tömegei, melyek közül a Kr. e. IV— III. századból való művésziesen alakított, utolérhetetlen bájjal és kecsesség­gel mintázott leány- és fiúszobrocskákat egyenesen „tanagra" néven hozták a nem­zetközi műpiacon forgalomba. Ezek a tanagrák azóta is kedvelt cikkei maradtak a műkereskedelemnek, keresett tárgyai a magánosok gyűjtési szenvedélyének és ékességei a múzeumok antik gyűjteményeinek. Kedveltségüket és keresettségüket legjobban bizonyítja, hogy alig néhány év múlva már a régiséghamisító műhelyek is szívesen foglalkoztak „tanagrák" készítésével és forgalombahozásával. Az Athéni Régészeti Társaság, sajnos, csak későn tudta végét vetni a rendszer nélküli és esz­telen tanagrai dúlásoknak. Azóta megtörtént e temetők épségben hagyott sírjainak rendszeres feltárása is; ennek köszönhetjük a tanagrai terrakottaműhelyek mun­kásságának megismerését. Tanagrának már az ókorban ismert és tekintélyes neve volt. 2 Sok író meg­emlékezik róla, de a tanagrai koroplasztészekről, műhelyeikről, az általuk készí­tett szobrocskákról semmit sem olvasunk. De talán az ókorban is híressé vált 1 L. Winter, Die Typen der figürlichen Terrakotten, Berlin, 1903 bevezetésében a „Boeo­tien" c. fejezetet, továbbá H. B. Walters: ..Catalogue of the terracottas in the... British Museum", London, 1903, p. XXXIX—XLI. * Tanagra történetére eddig a legteljesebb összeállítást Kekulé nyújtotta „Griechische Tonfiguren aus Tanagra" c. művében. (Stuttgart, 1878.) — L. még Fiehn cikkét „Tanagra" címszó alatt a Pauly—Wissowa „Real-Encyclopaedie" ZR. Bd. IV. Sp. 2154 ff.

Next

/
Oldalképek
Tartalom