Petrovics Elek szerk.: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 9. 1937-1939 (Budapest, 1940)

Oroszlán Zoltán: Színész-maszkok és szobrocskák antik terrakotta-gyűjteményünkben

SZÍNÉSZ-MASZKOK ÉS SZOBROCSKÁK ANTIK TERRAKOTTA-GYŰJTEMÉNYÜNKBEN A görög-római színjáték történetének, az előadások színhelyének és techni­kai kivitelének, a szereplő színészek színpadi öltözetének megismerésében az irodalmi adatok vizsgálata mellett igen fontos szerep jutott az antik emlékeknek és leleteknek. Ez utóbbiak között különösen a terrakották figyelemreméltóak, amelyeknek segítségével jutottunk a szereplő színészek kosztümjének és maszk­jának kielégítő ismeretéhez, mert ezek adták az irodalmi hagyományok és egyéb szobrászati és festészeti emlékek legmegbízhatóbb kiegészítését. 1 A terrakották között igen sok színészábrázolás és színészmaszk maradt reánk. E szobrocskák és maszkok friss és közvetlen alkotások és nyilván a görög tragé­diákban, komédiákban és szatirjátékokban, valamint az itáliai népi színjátékokban valóban működő és szereplő színpadi személyekről készülhettek. Bár az ábrázolá­soknak bizonyosfokú átformálásával ugyan nyilvánvalóan számolnunk kell, ez nem lehetett nagyobbmérvü, hiszen e kis figurák és maszkok piaci kelendősége az ábrázolt alakok népszerűségére és kedveltségére volt alapozva, tehát színpadi ismertetőjegyeiket magukon kellett ily alakjukban is viselniök. Nagy számuk azt bizonyítja, hogy gyártásuk a terrakotta-műhelyekre nézve hasznothajtó volt, mert ellenkező esetben készítésükkel a koroplasztészek mint nem kifizetődő kísérlete­zéssel hamarosan felhagytak volna. Antik terrakotta-gyűjteményünkben szép számban találhatók ilyen színházi vonatkozású alkotások. Közülük csak legutóbb közöltem a színészszobrocskáknak egy válogatott sorozatát, mely tizenhárom, megfelelő módon eddig még sehol nem ismertetett színészábrázolást tartalmazott. 2 Ez alkalommal szeretném ezt a sorozatot néhány szép terrakotta szobrocskával és pár töredékkel kiegészíteni; egyúttal közölni óhajtom színészmaszkjainkat is, melyek eddig szintén nem vol­tak kielégítő módon közzétéve a tudományos kutatás számára, csupán antik terrakotta-gyűjteményünk katalógusában voltak röviden leírva vagy éppen csak említve. 8 1 A görög és itáliai terrakotta színész-szobrocskák és maszkok típusaira vonatkozó iro­dalmat 1. M. Bieber: „Theaterwesen im Altertum", 1920. és „The history of the greek and roman theatre", 1939. műveiben. 2 Archaeologiai Értesítő LH. évfolyam (1939) 84—100 1. „Színész-szobrocskák a Szép­művészeti Múzeum antik terrakotta-gyűjteményében." 3 Oroszlán Z.: „Az antik terrakotta-gyűjtemény katalógusa", 1930. 74 1. skv. — L. még Ugyanattól: „A Szépművészeti Múzeum antik terrakotta-gyűjteménye I." című cikket a Magyar Művészet VI. (1930) évf.-ban 68—96 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom