Bereczki Ibolya - Cseri Miklós (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 22. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2010)

Dobosyné Antal Anna: Német ház Magyarországon – Fachwerk épületek a Dél-Dunántúlon

4. kép. Jellegzetes fachwerk szerkezet egy felújítás alatt lévő kalaznói pajtaépületen, 2008. 3. kép. Ácsjelek. Kalaznó, Petőfi utca 142., 2008. Az 1980-as évek legvégén lát napvilágot L. IMRE Má­ria és LANTOS Miklós közös publikációja, melyben a fachwerk építkezés dél-dunántúli létét egy tucatnyi bara­nyai és néhány tolnai épület példáján keresztül tárja elénk. A tanulmány a nyugat-európai favázas építkezés vizsgált területünkön való továbbélését mutatja be, a ház­típus, az eredet egyértelmű meghatározására nem vál­lalkozik. 1 2 E kutatások eredményei azonban nem értek össze, önmagukban viszont nem voltak elég súlyosak ahhoz, hogy az alapvita mérlegének nyelvét kibillentsék, azét a mérlegét, melynek másik serpenyőjében egyre gyűltek a magyarok és a németek építette házak hasonlóságát, azo­nosságát kimutató tézisek. A 20. század utolsó harmadá­tól szaporodó tájegységeket, kistájakat célzó kutatások­nál tudósaink számos esetben jutottak arra a következte­tésre, hogy a Magyarországra érkező németek kész há­zakba költöztek, míg más helyeken a magyar falvak lako­saitól átvett építkezési szokásokat mutatják ki. Mind egyetértettek abban, hogy a Kárpát-medencében nem je­lenik meg a német háztípus, a hazánkba érkező telepesek nem hagytak hátra maguk után jellegzetes építészeti örökséget. 1 3 Ezt a véleményt megalapozó, a Balaton-felvidéken, Észak-Magyarországon és korábban a Dél-Dunántúlon végzett lokális vizsgálatokból kinövő általánosításokkal szemben azonban érdemes a Schwäbische Türkei tanul­mányozása, ahol megjelenik, és generációkon át fennma­rad a német telepesek magukkal hozott építőkultúrája, melynek legmarkánsabb, leglátványosabb bizonyítéka a gerendavázas, fachwerk szerkezet (3-4. kép). Ennek, a nyugat-európai technológiának vonásai alap­vetően eltérőek a Dél-Dunántúlon általánosan alkalmazott talpas-vázas építésmódtól. A német házakat építő meste­rek gondos tervezés után először a földön, vízszintes ér­12. IMRE Mária-LANTOS Miklós 1989. 13, ANDRÁSFALVY BertaJan 1978. 340.; BALASSA M. Iván 1989.; CSUKÁS Györgyi 1987.; ZENTAI Tünde 1991.; BALASSA M. Iván 2006.; JÉKELY Berta 2006. 37

Next

/
Oldalképek
Tartalom