Kecskés Péter (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei 4. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1987)

Tanulmányok - HÁLA JÓZSEF: Kőbányászat és kőfaragás a Gerecse hegységben különös tekintettel a kőfejtők barlanglakásaira

PAPP Ferenc 1933 Magyarországi márványokról. Bányászati és Kohászati Lapok LXVI. 201—208. PAPP Ferenc 1938 Szent István korabeli építőkövek a Dunántúlról. Technika XIX. 359—363. PAPP Ferenc 1941 Dunántúl néhány fontosabb építőkövéről. Technika XXn. 100—107. PASTINSZKY Miklós—TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva 1977 Pesty Frigyes 1864. évi helynévgyűjtése. Komárom megye. Tatabánya. PROKOPP Gyula 1978 Levéltári adatok Georg Raphael Donner pozsonyi évei­hez. Ars Hungarica VI. 2. sz. 329—339. PROKOPP Gyula—ZOLNAY László 1957 Bél Mátyás (1684—1742) Esztergom vármegyéről írt kiadatlan művének szemelvényes magyar fordítása. Tatabánya. RIGLER László 1960 Süttő község (Komárom megye) kőfejtő és kőfaragó iparának rövid története. Kézirat. Néprajzi Múzeum, Ethnológia Adattár. RIGLER László 1963 Süttő község kőfejtő és kőfaragó iparának rövid tör­ténete. Időnk I. 35—43. SCHAFARZIK Ferenc 1904 A Magyar Korona országai területén létező kőbányák részletes ismertetése. Bp. SCHAFFER Antal 1905 A Duna és nagyobb mellékfolyói mentén feltárt kőfejtő telepek és mívelésök leírása. Bp. SZABÓ Attila 1964 A tardosi vörösmárvány bánya összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása. Kézirat. Magyar Állami Földtani Intézet, Adattár. SZABOLCS Rezső 1953 Kő- és kavicsbányászat. Bp. SZAKMÁRY, Julius 1952 Sitten und Bräuchen im meinem Heimatsdorf. Kézirat. Néprajzi Múzeum, Ethnológiai Adattár. SZAKMÁRY Gyula 1985 Erkölcsök és szokások szülőfalumban. Kézirat. Nép­rajzi Múzeum, Ethnológia Adattár. (Az 1941-ben írt, 1952-ben az Ethnológiai Adattárba került dolgozat magyar fordítása.) SZOBOSZLAI Istvánné 1950 Vegyes néprajzi gyűjtés. Kézirat. Néprajzi Múzeum, Ethnológia Adattár. TAKÁTS Sándor é. n. Donner szobrászról és a süttői márványról. In Hangok a múltból. 100—103. Bp. TÓTH Gábor 1969 Nyergesújfalusi kőfaragók. Kézirat. Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága, Adattár. TÓTH Gábor é. n. Egy német nemzetiségi közösség 200 éve. Kézirat. Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága, Adattár. VÁLYI András 1799 Magyar Országnak leírása III. Buda. Vasárnapi Újság 1866 Barlanglakások a Gellérthegye körül. Vasárnapi Újság XR!. 52. sz. 636. VIGA Gyula 1985 Kőmunkák egy bükkaiji faluban. Studia Folkloristica et Ethnographica 17. Debrecen. VILLÁNYI Szaniszló 1891 Néhány lap Esztergom város és megye múltjából. Esztergom. VILLÁNYI Szaniszló 1892 Három évtized Esztergom-megye és város múltjából (1684—1714). Esztergom. ZOLNAY László 1975 Római kori erőd maradványai a zebegényi Szent Mihály-hegyen. Studia Comitatensia 3. 25—29. ZSILINSZKY József 1970 Komárom—Nyergesújfalu ipari terület népessége. A te­rület természet- és gazdaságföldrajzi helyzete. Forrás 2. sz. 73—82. ADATKÖZLŐK Árendás János (1889), Moravcsik József (1921), Csizmadia Ignác (1927), Moravcsik Sándor (1920), Csizmadia Vendel (1908), Schenk András (1927), Giber János (1925), Vajger József (1919) (valamennyien tardosbányai lakosok). Mészáros Vendel (1936),

Next

/
Oldalképek
Tartalom