Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1940. január–1941. június) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1988)

1941

11 953. PARRAGI György: Újvidéktől Belgrádig. /Cikk/ 9. 103.SZ. máj.7. 11 954. Sztálin vette át a népbiztosok tanácsának vezetését. /Külpol. összefogl./ 1-2. 11 955. MÁTHÉ Elek: 2.630.000 református. /Cikk/ 4. /A területi gyarapodással a magyar re­formátus egyház egyike lett a legnagyobbaknak./ 11 956. /LENDVAI István/ NOMÁD: Nomád levele az olvasóhoz. /Cikk/ 4. /Hozzászólás Az újságíró kérése az olvasóhoz c. cikkhez. Vö. lOl.sz. máj.4. 7.1 11 957. KÖRÖSI Sándor: Egy nyugatnémetországi faluban. Ki és hogyan dolgozik a katonás­kodó német földművelő helyett? /Cikk/ 4. 11 958. Világpolitika, világháború és a nagyhatalmak háborús kiadásai. /Cikk/ 5. /Számadatok a hadiköltségvetés összegéről 1913-1939 között/ 11 959. /MIKES Imre/: „Horthy admirális nagy leckéje". /Tud./ 5. /A magyar kül- és belpoliti­ka visszhangja a francia sajtóban/ 11 960. /GAÁL Endre/ G. E.: A fővárosi zenekar mesterbérletének mérlege. /Krit./ 6. 11 961. /MIKES Imre/ GALLICUS: Franciaország tízhónapos tépelődés után, a döntő elhatá­rozások útján. /Cikk/ 9. 11 962. Henri Bergson tragikus áttérése és temetése. /Cikk/ 9. 104ÍZ. máj.8. 11 963. Az amerikai hadügyminiszter bejelentette, hogy igénybe akarják venni a hajóhadat. /Külpol. összefogl./ 1-2. 11 964. József Ferenc főherceg a fejlődő magyar iparművészetről. /Közi./ 4. /A főherceg be­széde az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 56. évi rendes közgyűlésén/ 11 965. KUNSZERY Gyula: Bot és vászon. /Cikk/ 4. /A nyilaskereszttel ékesített zászlóról el­mélkedik./ 11 966. ARRABONÂS: A madár és fészke... /Cikk/ 4. /Gróf Károlyi Imre németbarát cikke el­len. Vö. lOO.sz. máj.3. 7.1 11 967. PARRAGI György: Barangolás Bácskában. I. A Délvidék történelmi gondolata. /Cikk/ 5. /Emlékek, benyomások, gondolatok, töprengések a Délvidékről. Vö. HO.sz. máj. 15. 5./ 11 968. IZSÁKY Margit: A szép magyar beszédért versenyeztek az egyetemen. /Cikk/ 5. /A zsűri tagjai: Pais Dezső, Alszeghy Zsolt, Horváth János, Zsiray János./

Next

/
Oldalképek
Tartalom