Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1940. január–1941. június) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1988)

1941

10 790. Dr. - k -. - 1 - .: Hóözön Budapest felett. /Cikk/ 8. 10 791. Országos vásárok február 3-ától 15-éig. /Közi./ 8. /A vásárok felsorolása/ 10 792. Színház- és filmosztály alakult az Actio Catholicában. /Hír/ 12. /Czapik Gyula püspök elnöki megnyitójáról/ 10 793. Kibővítik a nagytétényi sertéshízlalót. /Hír/12. 10 794. Török Sándor és Vécsey Leó vezeti be Anday Emő /../ húszéves szerzői matinéját /.../ /Hír/ 13. 10 795. Csongor és Tünde a Városi Színházban. /Hír/ 13. /Vörösmarty Mihály mesejátéka/ 10 796. A Hadimúzeum kérése a közönségtől. /Közi./ 13. /Keresik az Urmánczy Nándomé ál­tal hímzett és a volt marosvásárhelyi 9. honvéd huszárezrednek ajándékozott zászlót./ 10 797. A győri „Hóman Ottó Tanintézet" megnyitása. /Hír/ 13. 10 798. Bánffyhunyad első közgyűlése a visszatérés óta. /Hír/ 13. 10 799. PAPP Antal: Egy életen át. /Krit./14. /Német film. Főszerepben: Paula Wessely./ 10 800. Vissza az úton. /Krit./ 14. /Magyar film. Rendezte: Ráthonyi Ákos. Vö. 33.sz. febr.9. 14.;39.sz. febr.16. 14.;41.sz. febr.19. 8./ 10 801. Erdélyben is életbeléptek a munkásokra és magánalkalmazottakra vonatkozó szociális rendelkezések. /Közi./ 15. 10 802. A „Dzsangár-ének" magyarul. /Közi./ 15. /Supka Géza előadása a La Fontaine Társa­ságban/ 28.SZ. febr.4. 10 803. Willkie megbeszélést folytatott az USA és Nagy-Britannia szociális és gazdasági unió­járól és a közös állampolgárságról. /Külpol. összefogl./1 —2. 10 804. /LENDVAI István/ NOMÁD: Nomád levele a dinamikus elvhűségről. /Cikk/ 4. /A ro­mán vasgárdistákról, a zöldingesekről/ 10 805. Megtaláltak egy értékes munkát a zűrjének történetéről és életéről. /Közi./ 4. /Szivtiv­kar város múzeumában megtalálták Ruszanov sarkkutató Néhány szó a zürjénekről (Paris 1906.) című kéziratát./ 10 806. Baranyai Lipót az ország gazdasági helyzetéről és a jövő feladatairól beszélt a Nemzeti Bank közgyűlésén. /Tud./ 5-6. /Vö. 29.sz. febr.5. 6./

Next

/
Oldalképek
Tartalom