Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1940. január–1941. június) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1988)

1941

10 807 10 808. 10 809. 10 810. 10 811. 10 812. 10 813. 10 814. 10815. 10 816. 10817. 10818. 10 819. 10 820. 10821. 10 822. 10 823. 298 Az Akadémia válasza Imrédyék támadására. /Közi./ 6. /Az MTA kérésére közlik az MTA tiltakozását a Nemzetőr 1941. febr.3-i számában megjelent beszámoló miatt./ „A hazáért mindent meg kell kockáztatni, de a hazát kockáztatni sohasem szabad!" Báró Jósika János emlékbeszéde a Nemzeti Casinó Széchenyi-vacsoráján. /Közi./ 6. Közellátási kérdések a főispáni értekezleten a belügyminisztériumban. /Közi./ 6. /Laky Dezső közellátási miniszter előadása/ Varga miniszter Sopron város képviselőjelöltje. /Hír/ 6. /Vö. 29.sz. febr.5. 4./ Nyírő József az erdélyi párt kolozsvári tagozatának elnöke. /Hír/ 6. A pápa levele Serédi hercegprímáshoz. /Közi./ 7. /XII. Pius megköszöni a magyar pap­ság és a hívek nevében írt karácsonyi és újévi jókívánságokat./ Népfőiskolai tanfolyam Székelyudvarhelyen. /Hír/ 7. /38 református székely fiút ké­peznek ki faluvezetővé./ A Magyar Esztétikai Társaság /.../ előadótermében Ferenczy Béni tart előadást A stüus­változás problémája a szobrászatban címmel. /Közi./ 7. Hadjárat kezdődik a tuberkulózis ellen. /Közi./ 7. Már ebben az évben életbe lép az agglegényadó. /Hír/ 7. /IZSÁKY Margit/ I. M.: Nem gyerekjáték. Corsó. /Krit./ 8. /Amerikai film. Rendezte: Busby Berkeley./ /PAPP Antal/ (- ppp -): Egy életen át. Forum, Omnia. /Krit./ 8. /Német film. Fősze­repben: Paula Wessely./ /BODOR Aladár/ B. A.: Gyűjteményes kiállítás a Műteremben. /Krit./ 8. /Bokor Béla János, Cholnokyné Miklós Ilona festőművészek és M. Komis Ilona szobrászművész kiállítása/ Kovács Imre előadása. /Hír/ 8. /A Művészek, írók és Kutatók Szövetkezete rendezésé­ben Ami a falukutatásból kimaradt címmel/ SZABÓ Zoltán: Neo-Bábel. /Cikk/ 9. /A szavak, fogalmak, ideák, célok, programok te­rületén bábeli zűrzavar uralkodik./ SZÉKELY Lajos: Mikszáth Kálmán számlálólapja 1900-ból. /Olv. lev./ 9. 29.SZ. febr.5. Párizs és Vichy egymásnak tulajdonítják a Pétain lemondási szándékáról szóló híreket. /Külpol. összefogl./ 1-2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom