Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

4802. PARRAGI György: Winston Churchill, a Marlborough-ivadék. /Cikk 3 részben/ 6., 235. sz. okt. 15. 8. és 241. sz. okt. 22. 6. /Ismerteti Winston Churchill­nek, az angol háborús kabinet haditengerészeti miniszterének pályafutását, ki­emelve, hogy ő volt az első angol államférfi, aki felismerte a hitleri Német­ország veszélyességét. / 4803. Álhír egy budapesti szovjetlap megjelenéséről. /Hir/ 7. /A Danziger Vorposten írja, hogy Budapesten szept. óta Ruskai Pravda cimmel szovjetorosz lap jele­nik meg. Valószinüleg összetévesztik a Ruszkaja Pravda c. ungvári orosz nyel­vű napilappal, amelyet Bródy András képviselő ad ki. / 4804. Zsidótörvény-arányszám a zenekarokban. /Közi. / 8. /A zenekarokban is vég­re kell hajtani a zsidótörvényt. / 4805. A jövő hétre halasztották a Pódium megnyitását. /Hir/ 8. /A Pódium Irók Kabarészinpada/ 4806. A Népművelési Bizottság első hangversenye. /Hir/ 8. /A Vigadóban/ 4807. Ady-matiné 15-én /. . . / a Corso moziban. /Hir/ 8. 4808. "Klotild néni". /Hir/ 8. /Vaszary Gábor vigjátékának jubileuma az Andrássy úti Szinházban/ 4809. SZERB Antal: Szavak sorsa. /Cikk/ 9. /Stilisztikai kérdésekről és Zolnai Bé­la Szóhangulat és kifejező hangváltozás c. tanulmányáról/ 4810. TIHAMÉRY András: Ellentámadás. /Vers/ 9. 4811. SUPKA Géza: Pestbuda régi utca-nevei. /Cikk/ 9. 234. sz. okt. 14. 4812. NÉVTELEN: Calinescu után. /Kolozsvári tud. / 4. /A magyar többségben ag­godalmat és részvétet keltett Calinescu miniszterelnök meggyilkolása. / 4813. A Filharmonikusok sajtóteája. /Tud. / 4. /A Filharmóniai Társaság rendezvé­nye az Operában/ 4814. A pénzügyminiszter a Ház pénteki ülésén beterjesztette és ismertette az 1939-40. évi költségvetést. Utána folytatták a földbirtokjavaslat vitáját. /Tud./ 5. 4815. Elnöki tanácsülés a Baross Szövetségben. /Hir/ 7. 4816. Elhalasztották az 1940-es nizzai Eucharisztikus Világkongresszust. /Hir/ 7. 4817. Tagfelvételek a Sajtókamarába. /Hir/ 7. 4818. VÉCSEY Leó: "Pygmalion 1939" a Vigszinházban. /Krit. / 8. /George Bemard Shaw szinmüve/

Next

/
Oldalképek
Tartalom