Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

4819. A műkedvelő színjátszás kézikönyve. /Ism. / 8. /Szieberth Imre összeállítása/ 235. sz. okt. 15 . 4820. PETHŐ Sándor: Amig egy politika eljut odáig. /Vc. / 1. /Történelmi áttekintés arról a folyamatról, amely oda vezetett, hogy Anglia és Franciaország is elis­merte a délkelet-európai határok reviziójának realitását. / 4821. Megjelent a sajtókamara hivatalos lapja. /Hir/ 4. /Magyar Sajtó/ 4822. A váci Szent István-szobor leleplezése. /Tud. / 4. /Hiesz Géza szobrászmű­vész alkotása/ 4823. /KERÉK Mihály/ ÍK. M. ): Miben különbözik az év elején és a most beterjesz­tett kisbérleti javaslat. /Cikk/ 5. /Mérsékelten kritikus hangvételű elemzés a nem jelentős módosításokról/ 4824. A gazdasági háború. /Cikk/ 5. /A német vasércellátás. Markos György első grafikonja/ 4825. FREY András: A béke akadálya. /Cikk/ 7. /Nemcsak világnézeti ellentétek választják el a két hatalmi tömböt, hanem az is, hogy az angol - francia szö­vetségesek nem hajlandók elismerni Németország hódításait. / 4826. SZABÓ Zoltán: A föld. /Cikk/ 9. /Szenvedélyesen birálja a földbirtokpolitikai javaslatot, amely arról tanúskodik, hogy a magyar középosztály még mindig nem ismerte fel a földkérdés jelentőségét. / 4827. E. Gy. : Győri séták. /Tud. / 9, /A város történeti és szociális arculata/ 4828. Meghalt gróf Szapáry László. /Nekr. / 9. /1864-1939. Diplomata, politikus/ 4829. Szellemi honvédelem. Irók a népért. /Összeáll. / 11. /Részletek Ady Endre, Berzsenyi Dániel, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Széchenyi István és Tóth Árpád Írásaiból. Terjedelem: 2 hasáb./ / 4830. Akadémiává szervezték át a Kertészeti Tanintézetet. /Hir/ 12. 4831. A Népművelési Bizottság évadnyitó hangversenye. /Hir/ 12. /A Vigadóban/ 4832. Bajor Gizi hangja mondja be a telefonközpontban a pontos időt. /Hir/ 13. 4833. Fáy András-emlékkiállitást rendez a százéves Pesti Hazai Takarék. /Közi. / 13. 4834. A Kisfaludy Társaság Arany János-emlékvacsorát rendez. /Hir/ 13. 4835. A Magyar Elet Mozgalom. . . /Közi. / 13. /Kérik, hogy azokat, akik a mozga­lom nevével visszaélve diáksegélyezés ürügyén adományt gyűjtenek, juttassák a rendőrség kezére./

Next

/
Oldalképek
Tartalom