Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Sár-király országa – Századvég (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 43-46. Budapest, 1992)

3152 Herczeg Mária, Kovács Miklós (sz. 1907.), Kozocsa Istvánné, Köves János (sz. 1921.), Lakatos Dezső (sz. 1905.), Lendvai László, Mike Gyula, Nátrán János, Németh Gyula (sz. 1928.), Németh József (sz. 1925.), Németh Károly (sz. 1922.), Palkó József, Pukánszky Ferenc, Rákos József (sz. 1921.), Sárközi Géza, Seress János, Söjtör János, Stadinger István, Szabó Berény, Szigeti István (sz. 1919.), Táborosi Elek, Trombitás Dezső, Vándor (Vukits) László, Varga Gyula (sz. 1925.), Varga Józsefné Takács Edit, Vargha Béla (sz. 1911.), Wölfer István írásaival; a szerzők arcképeivel, fényképekkel; hasonmások­kal. A borító, a kötésterv, a tipográfia és a képszerkesztés Bereczki Gábor munkája. 9426. SORSFORDÍTÓK. [Borítékcím:] (Csongrád megye nőmozgalmának tör­ténete. 1945-1970.). A demokratikus nőmozgalom Csongrád megyében. 1944-1970. (Szerk. Nagy Pál.) Szeged, 1986, (Kiad. az [Magyar Szocialis­ta Munkáspárt] MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának megbízásából a Csongrád Megyei Lapkiadó Váll., Szegedi ny.). 88 p. 20 cm. Hrabovszki Mihályné, Losoncziné Szentandrási Erzsébet, Ördögh Piroska, Pék Józsefné, Szabó Ernőné, Tamási Mihály írásaival; Enyedi Zoltán fényképfelvételeivel, arcképekkel. A borítóterv Sze­keres Ferenc munkája. 9427. SORSFORDULÓ. (Készült hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából. Szerk. Újvári Imre László, Balajcza János. [Az] előszóft írta] Németh Ferenc. Az illusztrációt készítette Szekeres Emil.) (Kapos­vár, 1970), Kiad. az [Magyar Szocialista Munkáspárt] MSZMP Somogy megyei Bizottsága propaganda és művelődési osztálya, (Somogy megyei Nyomdaipari Váll.). 236,1 p. 25 cm. Ács Irén, Andrássy Antal, Leonyid P. Bocsarov, Gellért Tibor, Godó Ágnes, Győrffy Antal, Kovács Imre, Mautner József, Nagy Eta, Nagy Ferenc, Petrák Katalin, Rásonyi Sándor, M. N. Sarohin, Újvári Imre László írásaival; jegyzetekkel; névsorokkal; Leonyid P. Bocsarov, Győrffy Antal, Holczinger István, Kovács Imre, Lédermayer Lajos, Mautner József, Nagy Ferenc, Rázsonyi Sándor, M. N. Sarohin, [Fjodor] Tolbuhin és mások arcképeivel. 9428. SORSHELYZETEK. Emlékezések az ötvenes évekre. (Szerk. [és az] előszó[t írta] Vámos György.) Bp., 1986, [Kiad. az] RTV-Minerva ( ­Közgazdasági és Jogi K., Állami ny., Bp. - Széchenyi ny., Győr). 252,4 p. 19 cm. Bölcs István, Farkas Zoltán, Feuer András, Mester Ákos, Osgyá­ni Csaba, Rapcsányi László, Szenté László, Vámos György, Zeley László beszélgetései Apró Antallal, Barcs Sándorral, Benke Va-

Next

/
Oldalképek
Tartalom