Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Sár-király országa – Századvég (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 43-46. Budapest, 1992)

3153 lériával, Biszku Bélával, Czímer Józseffel, Fekete Jánossal, Grósz Károllyal, Horváth Mártonnal (sz. 1906.), Marosán Györggyel, Nagy Tamással, [Non] Nonn Györggyel, Nyers Rezsővel, Rényi Péterrel, Szabó Bálinttal. A fedelet Beleznai Kornél tervezte. 9429. SORSKÉRDÉSEINK. Tanulmányok. (Szerk. Csató Éva és Szentgyörgyi Zsuzsa. [AzJ előszó[t írta] Szentgyörgyi Zsuzsa.) Bp., 1989, Akadémiai K-, (Akadémiai ny.). 181 p., 1 térk. mell. 24 cm. Győrffy Béla, Kovács Ervin, Kovács György, Losonczi Ágnes, Niko­demus Antal, Öllős Géza, Petrasovits Imre, Rétvári László, Schmie­der Antal, Sólyom László, Stefanovits Pál, Sziklavári János, Szilágyi Gábor, Tamásy István, Tóth Miklós tanulmányaival; a Magyar Tu­dományos Akadémia állásfoglalásával a nagymarosi vízlépcsőről; irodalomjegyzékekkel; ábrákkal; térképvázlattal. A fedéltervet Illés Judit készítette. 9430. „SORSOTOKAT ELŐRE NÉZZÉTEK". A francia felvilágosodás és a magyar kultúra. Tanulmányok. (Készült az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem Francia tanszékének és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének gondozásában.) Szerk. [és az] (előszó)[t írta] Köpeczi Béla és Sziklay László [sz. 1912.]. Bp., 1975, Akadémiai K, (Zrínyi ny. -Akadémiai ny.). 447,1 p. 21 cm. H. Balázs Éva, Baróti Dezső, Bíró Ferenc (sz. 1937.), Csapláros István, Csizmadia Andor, Ferenczi László (sz. 1937.), Gáldi László, Gyenis Vilmos, Hopp Lajos, Köpeczi Béla, Mátrai László, Szabad­váry Ferenc, Szabolcsi Hedvig, Szigethy Gábor, Szőkefalvy-Nagy Zoltán, Tarnai Andor, Vajda György Mihály tanulmányaival; a francia felvilágosodás magyar kapcsolatainak válogatott bibliográ­fiájával (összeáll. Kozocsa Sándor); névmutatóval. A borító- és kötésterv Gyene Ida munkája. 9431. SORSUNK. A pécsi Janus Pannonius Irodalmi Társaság folyóirata. írta, (bev.) [és a Várkonyi Nándorhoz intézett levelekből vál.] László Lajos. Pécs, 1966, Kiad. Pécs [megyei jogú] mj. város Tanácsa VB művelődésügyi osztálya, (Pécsi Szikra ny.). 270 p. 21 cm. Angyal Endre, Balogh László (sz. 1919.), Banner János, Baránszky Jób László, Bárány Tamás, Bardócz Árpád, Berda József, Csaba József, Csanádi Imre (sz. 1920.), Cserhát József Csordás János, Csordás Nagy Dezső, Csuka Zoltán, Darázs Endre, Darvas József, Dékány Kálmán, Dobossy László, Dudás Kálmán (sz. 1912.), Erdei Ferenc (sz. 1910.), Erdélyi József (sz. 1896.), György Oszkár, Illyés Gyula, Jankovich Ferenc, Jócsik Lajos, Káldi János, Keresztury Kálmán, Koczogh Ákos, Kovács Endre (sz. 1911.), Kramer Flórián,

Next

/
Oldalképek
Tartalom