Andrási Gábor szerk.: „... fejünkből töröljük ki a regulákat" Kassák Lajos az író, képzőművész, szerkesztő és közszereplő (PIM-Kassák Alapítvány, 2010)

Péter Zoltán: Kassák bécsi váltása

Péter Zoltán Kassák bécsi váltása Bevezetés A tanulmány megjelenés előtt álló köny­vem néhány eredményét vázolja. 1 Ezen belül választ keres arra, hogyan jöhetett létre Kassák Lajos gyors „nyelvcseréje" és szemléletváltása 1921 végén, tehát kevesebb, mint két emigrációban eltöltött év után. Ezenkívül szó lesz a képarchitek­túra fogalmának lehetséges eredetéről. A tanulmány záró részét A ló meghal és a madarak kiröpülnek című poéma átfogó elemzésének rövid bemutatása képezi. Az 1920 elején Bécsbe menekült Kassák minden bizonnyal nem igazán tudta, mennyi időre és hová, milyen politikai és kulturális közegbe cseppent. Ezt tanúsítja például első, itt írt, kétnyelvű, az An die Künstler aller Länder című kiáltványa. Ebben az írásban egy olyan forradalmi álláspontra helyezkedik, amelynek ekkor már gyakorlatilag sehol visszhangja nem volt. Pontosabban: azok a nyugat-európai írók és művészek, akikkel Kassák az áttelepedése utáni hét évben együttműködött, semmi (vagy csekély) olyan politikai és kulturális célkitűzéssel rendelkeztek, mint amelyek a kiáltványban elhangzanak. Már az első mondat elárulja a szöveg (viszonylagos) túl­Kassák Lajos: Kompozíció, 1922, nyomat linómetszet alapján, in: 2x2,44. oldal 1. Zoltán Péter: Lajos Kassák, Wien und der Konstruktivismus 1920-1926. Wien, Peter Lang.

Next

/
Oldalképek
Tartalom