Maróti István szerk.: Imátlan ima. Kortársak Devecseri Gábor emlékére (Budapest, 2001)

Amennyire lehet, nem ölünk - HÁMOS GYÖRGY: Hol áll meg a csillag?

Hámos György HOL ÁLL MEG A CSILLAG? Az Irodalmi Színpad bemutatójáról Még csak elején tartunk a színházi évadnak, s máris több érdekes, só't izgalmas eladást láthattunk. Számukhoz képest azonban meglepó'en sok teóriát hallhat­tunk. Ezúttal elméletileg teljesen felkészületlenül ültünk be e kényelmetlen kis színházba: s egyik legnagyobb színházi élményünket élhettük át. Nem könnyű megérteni, mi történt. Somlyó György egy bibliai kantátát írt az ószövetségi Bí­rák könyve nyomán. Vas István Római rablás című kötetéből állított össze a szín­padra egy „lírai koncertet", Devecseri Gábor Bikasirató című műve volt az este harmadik bemutatója. 0 nem jelölte meg műfaját; nem írhatta a cím alá: „Az új magyar irodalom legszebb drámai költeménye. " A kritikus megteheti. Vajon abból támadt-e a ritka színházi megrendülés, hogy három kitűnő mű, egymásban tükröződve, megsokszorozta önmaga hatását? Valószínűleg ebből is, s főként abból a „véletlenből", ami ezt az egymásba tükröződést lehetővé tette. S aminek révén a három mű, néhány tucat estére, szuverenitását korlá­tozva: egyetlen drámává állt egybe. Biztosan része volt ebben Huszár Klárának, a rendezőnek, aki finoman, ihlettel s már a gondolati értelmezésnél is érzéke­nyebb zenei hallással emelte meg az előadásban mindazt, ami a három mű­ben közös. Része volt Csernus Mariann-nak, aki a leglágyabb szövegben is meg­érzi a drámát, mélységes művészi értelemmel bontja ki és fokozza: úgy lépve át egyik műből a másikba, mintha egyazon dráma egymást követő felvonásaiban állna a néző elé. Része volt a többi kitűnő színésznek: Madaras Józsefnek, aki a feláldozott bika s a feláldozott isten félelmes költői párhuzamát - egy isten­ként tűnődő bika s egy bikaként haragos isten „szintézisét" teremtette meg; Gá­bor Miklósnak, Verdes Tamásnak, Cserhalmi Annának, Bozóky Istvánnak. Es a zeneszerzőnek, Jeney Zoltánnak. De amit ők kiemeltek, egybefűztek, felerősítettek és egyetlen drámává ková­csoltak: mind benne volt a művekben. Amit drámaíróink még többnyire csak nyugtalanul keresnek: java költőink már tudják. S most, hogy három költői mű „véletlenül" drámává szerveződött, akár tanulságképpen is (noha kissé iskolá­sán) fel is sorolhatjuk, mire volna szükségünk. Erős gondolati töltésre, nagyon mélyről felfakadó világnézetre és filozófiára, tömör és újszerű fogalmazásra, megszenvedett igazságok kimondására. Lehet, hogy nem is ezekre, talán csak

Next

/
Oldalképek
Tartalom