Bugát Pál - Schedel Ferencz: Orvosi Tár, 2. évfolyam 7. kötet, 7-9. sz. (1832)

1832. Hetedik füzet

75 f Méreg­név. K ó r j e 1 e k. Látlelet. Ve g y f ü r készet. Ólom (Plumbum), Ólom­e c z e t (Acet. pl um­bi), Ó 1 o m­c z u l o r ;(Sacchar.Sa­tur.(Ó 1 o m­fe hér) Ce­russa alba), Olompi r (Minium), Ólom-Ko­hányat vagy gélét (Li­thargyrum), Ólmos ón­nal (Stan­num plum­batum) f ii t­tátott edények. Olvadékai imelygös édes iziiek, állandó szomjjal járó száraz száj. A' gyomornak ködcsömör­rel váltogató nyomó fáj­dalma ; sárga vagy sáppadt ábrázat, étvágyhiány , kiszáradás. Később gyakoribb, és tartósabb ködcsö­mör , a' köldök körűi fájdalom, a' has a' gerincz oszlop felé húzódik, igen ritka és mancsos (skibalosa) székletétel ; láztalan érverés ; szél­ütött sajgó végtagok, nehéz lehe­lés , száraz köhécselés, szorongás­sal és ájulásokkal járó sorvláz; végre a' test kiszáradása alatt halál. Nagyobb mennyiségben, vagy hosszabb élés által gyúládást okoz leg inkább a' fodor-hájban, májban lépben, és a'tüdőkben. A' Belek kiváltképen a' rémese ( Colon ), és végbél mindég összvezsugorodottak és száraz maucsos emésztéttel vágy­nák tele. Az imelygös édeses olvadékok mint olvadékok hatnak vissza ; a' talált porok fojtósavban könnyen fölolvadnak, maga az olvadék is fanyar-édeses ízű lévén. Az olvadékok váladékai: Horgannyal jéglemezekkel ; ónnal hasonlóan érczileg válik el. Égető égvényekkel ( haladva adva ismét fölolvadandó ) fehér vá­ladék szülemedik, de égető hugyaggal válatván el, a' visszaható haladtában nem olvad ismét föl. Szénsavas égvényekkel fehér, a' haladva adottal többé föl nem olvadandó váladék terem ; a' szénsavas hugyaggal előállított meg­szárajtott váladék sárgállik. Vérluggal fehér, gubicsfestvénnyel pedig szalma sárgaszinűleg válik el. A' kéklőgyulartsav ( szabad v. egyűlt) fekete váladékot ad. A' kénsav , és Glauber sója eczetben föl nem olvadandó fehér vá­ladékot mutat; ha a' kénsav eczetet ver ki, akkor ólomezukor, vagy ólom kohányeczet vólt jelen. A' sósav , és sósavagok fehér váladékot készítnek. A' szénnel és hamaggal kapott váladékok a' kezdő izzó tűzön kék­fehér , nyúdhatékony , fojtósavban könnyen fölolvadó, 's innét víz által el sem is válatható tiszta ólommá lesznek ismét. Réz, kü­lönösen sójai: Grispán és k é k g á 1 i c z. Az érez rézsókhoz és olajokhoz érvén , könnyen megsavúl ( oxyda­tur) és felolvad. A' szájíz rend­kívül öszve búzó imelygös , hason­ló izű böfögések , száraz cserepes nyelv , torokszorúlás , szomj , gyo­mor és belek fájdalma, undor, mind untalan köpködés, ritkában csak köpésre való hajlandóság , gyakori véres vagy feketés erökődéssel járó szék. Apró egyenletlen görcsös érve­rés , nehéz lehelés, puffadt fájdal­mas has , kevés luígy, hideg verej­ték ( leg inkább a' ezombok ) rán­gásai és görcsei , a'' halál ájulás közt jő. Gyúladt , fenés , itt ott meg vastagodott gyomor, itt ott zsugo­rodott majd kirágult belek. A' gyomorról és belekrűl kön­nyen varak válnak le , és ollyan­kor a' bennek lévő nedvek a' has üregébé ömlenek ki. A' belek nedvei zöldek, takony­hártyái kékesek. A' rezet találjuk vagy olvadékaiban, mellyek magokat fölötte fanyar, kedvetlen ízek által különböztetik meg; vagy mint zöld és kékes port, vagy a' gyomor és belek takonyhártyáiban, mellyet lefejtvén, meg kell égetni , és fojtósavban fölolvasztani. A' réz fojtósavban könnyen fölolvad zöld színnel, olvadékai­ból következő színekkel válik el: * a) az égető liamag és szikag zöld , )-= a' b) alatti égető hugyaggal későbben kék 1* készített váladék, fölösleges b) az égető hugyag zöld égető hugyagot adva azúr « c) a' szénsavas égvények világos zöld\22 színnel olvad ismét föl. d) a' vérlúg bar na vörös IS a' c) alatti szénsavas égvé­e) a' gubicsfestvény barna j nyekkel készített váladé­f) a'kéugyulatsav (szabad v. egyiilt) l -s kok pedig csak fölösleges barnafekete 1-2 szénsavas bamag és szi­g) a' sóskasó kék y S kaggal olvadnak ismét föl. Olvadékaiból visszaállítatik: a) vas által érczileg rézszínnel, b) Horgany, ón, ólom által hasonlókép érczileg. c) Az olvadékba függesztett villó által eleinte feketeszürke, érczileg fény­ló, később pedig szép barna piros érez tűnik elő. Az előbb nevezett váladékok szikaggal a' forrasztócső előtt vörös, fénylő , nyújtliatékony ,' fojtósavban könnyen olvadó erezet adnak. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom