Vida Mária szerk.: Mutató 1955–1995, 1–148. szám / Orvostörténeti Közlemények – Supplementum 20. (Budapest, 1996)

Cikkmutató (Index of Articles)

74 Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 20. (1996) Suppl. 7-8. (1975) 245-257. J.: 90 B.: 22 1333. OLÁH, Andor: Szemelvények Békés megye népének járvány tani megfigyeléseiből, elképzeléseiből. Suppl. 7-8. (1975) 259-273. J.: 28 1334. SCHULTHEISZ, Emil: Előszó. Suppl. 75-76. (1975) 13—14. 1335. FARÁDI, László: A magyar orvosképzés és továbbképzés 30 éve. 75-76. (1975) 15-26. R.: n. 1336. RÉTI, Endre: A népesedéspolitika és a családtervezés néhány szemléleti kérdése. 75-76. (1975) 27-39. R.: or. B.: 29 1337. KAISER, Wolfram: Zu einigen deutsch­polnischen Wissenschaftsbeziehungen in der Medizin des 17- und 18. Jahrhunderts. 75-76. (1975) 41-57. R.: m. J.: 59 1338. MOESS, Alfréd: Az 1739-40. évi pes­tisjárvány a távolból és a közelből. 75—76. (1975) 59-83. R.: f. J.: 11 i.: 11 t. és 3 grafikon 1339. BATÁRI, Gyula: A „Tudományos Gyűj­temény" orvosi vonatkozásai. 75—76. (1975) 85—98. R.: a. J.: 69 1340. SPIELMANN, József: A kartéziánus szemlélet sodrában. 75-76. (1975) 99-107. R.: n. 1341. DUKA ZÓLYOMI, Norbert: A magyar­országi orvostudományi fejlődés gócpontjai a nagyszombati orvoskar megalapítása előtt. 75-76. (1975) 109-120. R.: n. 1342. B RT ALAN, Győző: Weszprémi István orvosi szemlélete. 75—76. (1975) 121—123. R.: n. 1343. VIÐA, Tivadar: A 33 éves Weszprémi István javaslata a pestisoltás megkísérlésére. 75—76. (1975) 125-135. R.: n. J.: 53 1344. FAZEKAS, Árpád: A bábaellátás törté­nete Szabolcs-Szatmár megyében. 75—76. (1975) 137-146. R.: n. B.: 17 i.: 2 1345. SZŐKEFALVI-NAGY, Zoltán: Újabb adatok Rácz Sámuel életrajzához. 75—76. (1975) 147-149. R.: n. J.: 8 1346. HIPPOKRATÉSZ: A terméketlen nőkről (De sterilibus). Ford.: Nagy Ferenc. 75—76. (1975) 151-170. 1347. WESZPRÉMI, István: A pestisoltás szükségének vizsgálata. (Tentamen de inocu­landa peste) Ford.: Vida Tivadar. 75—76. (1975) 171-191. J.: 3 i.: 2 1348. CSIHA, István—O. SZABÓ, Döme: Weszprémi István regulái az egészség fenn­tartására. 75—76. (1975) 193-202. 1349. KAPRONCZAY, Károly: Fodor József é:s Rózsahegyi Aladár levelezéséből. 75—76. (1975) 203—212. J.: 18 1350. GÁCS, András: Ritka tárgyi emlék Ma­gyarországon a szemüveg történetéből. 75—76. (1975) 213-215. J.: 5 i.: 1 1351. GRYNAEUS, Tamás: Bauer, V.H. : Das Antonius-Feuer in Kunst und Medizin. Berlin-Heidelberg-New York, 1973. (Ismertetés) 75—76. (1975) 217-218. 1352. VIÐA, Tivadar Bickel, Marcel H. : Marceli Nencki (1847—1901). Bern-Stuttgart-Wien, 1972. (Ismertetés) 75-76. (1975) 218-219. 1353. BUZINKAY, Géza: Cowie, Leonard W. : The Black Death and Peasants' Revolt. London, 1972. (Ismertetés) 75-76. (1975) 220. 1354. RÉTI, Endre: Csillag, István: Régi zsidó orvosok és kórhá­zak Magyarországon. (Magyar zsidó Okle­véltár XIII.) Bp., 1970. (Ismertetés) 75-76. (1975) 220—221. 1355. VIDA, Tivadar: Deichgräber, Karl: Der hippokratische Eid. Stuttgart, 1969 (Ismertetés) 75-76. (1975) 221. 1356. SZLATKY, Mária: Feller, Robert L.—Stolow, Nathan— Jones,

Next

/
Oldalképek
Tartalom