Vida Mária szerk.: Mutató 1955–1995, 1–148. szám / Orvostörténeti Közlemények – Supplementum 20. (Budapest, 1996)

Cikkmutató (Index of Articles)

Cikkmutató 75 Elizabeth H.: On picture varnishes and their solvents. London, 1971. (Ismertetés) 75-76. (1975) 222. 1357. SZLATKY, Mária: Doloff, Francis W.—Perkinson, RoyŁ.: How to care for works of art on paper. Boston, 1973. (Ismertetés) 75-76. (1975) 222. 1358. SZLATKY, Mária: King, Lester S. : The road to medical enligh­tenment 1650—1695. London-New York, 1970. (Ismertetés) 75—76. (1975) 222-223. 1359. T. PAJOR Ņ, Klára: Lhotsky, Alphons: Aufsätze und Vorträge. Band II. München, 1971. (Ismertetés) 75—76. (1975) 223-224. 1360. VIDA, Tivadar: Molleson, I.I. : Der russische Landarzt im 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1971. (Ismertetés) 75-76. (1975) 225. 1361. KAPRONCZAY, Károly: Rembelinski, Robert—Kuznicka, Barbara: História farmacii. Warszawa, 1972. (Ismer­tetés) 75—76. (1975) 227-228. 1362. NÉMETHY, Ferenc: Risse Guenter, B. (ed.): Modern China and traditional Chinese Medizin. Springfield, 1973. (Ismertetés) 75—76. (1975) 226. 1363. T. PAJOR Ņ, Klára: Steinbart, Hiltrud: Arzt und Patient in der Geschichte, in der Anekdote, im Volksmund. Stuttgart, 1970. (Ismertetés) 75—76. (1975) 226—227. 1364. KARASSZON, Dénes: Ussery, H.E.: Chaucer's physician. New Or­leans, 1971. (Ismertetés) 75-76. (1975) 227-228. 1365. BUZINKAY, Géza: Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart, 1969. (Ismertetés) 75—76. (1975) 228—229. 1366. VIDA, Tivadar: Zekert, Otto: Paracelsus. Stuttgart-Berlin­Köln-Mainz, 1968. (Ismertetés) 75—76. (1975) 229—230. 1367. B. SZALKAY, Judit: Bulletin of the History of Medicine. Vol . 47. 1973. (Ismertetés) 75-76. (1975) 231. 1368. FRIEDRICH, Ildikó: Gesnerus. Vol. 30. 1973. (Ismertetés) 75—76. (1975) 231—232. 1369. KAPRONCZAY, Katalin: Medicina nei Secoli. Vol. 14., 1972. (Ismer­tetés) 75—76. (1975) 232. 1370. NÉMETHY, Ferenc: Medizinhistorisches Journal. Vol. 9., 1974. (Ismertetés) 75-76. (1975) 233. 1371. SZLATKY, Mária: Revue d 'Histoire de la Pharmacie. Vol .21., 1973. (Ismertetés) 75—76. (1975) 233-234. 1372. SZEMKEÖ, Endre: NTM — Schriftenreihe für Geschichte der Na­turwissenschaften, Technik und Medizin. Jhg. 10., 1973. (Ismertetés) 75—76. (1975) 234. 1373. BUZINKAY, Géza: Sudhoffs Archiv. Vol. 57., 1973. (Ismertetés) 75-76. (1975) 234. 1374. A Magyar Orvostörténelmi Társaság ve­zetősége és tisztikara 1974—1978. 75-76. (1975) 237-241. 1375. 1975. évi Weszprémi István emlékérem. 75-76. (1975) 241. 1376. Magyar Orvosírók Köre. 75—76. (1975) 242. 1377. B.(uzinkay), G.(éza): A Magyar Orvos­történelmi Társaság hírei. 75-76. (1975) 242-244. 1378. G(rynaeus), T.(amás): A Magyar Orvos­történelmi Társaság Népi gyógyászati Szak­osztályának alakuló munkaértekezlete. 75-76. (1975) 245. 1379. Z.(boraÿ), B.(ertalan): A MGYT gyógy­szerésztörténeti szakosztályának előadóülése. 75-76. (1975) 246. 1380. B.(uzinkay), G.(éza): A Magyar Orvos­történeti Társaság Orvostörténeti Szociológiai Bizottságának alakuló ülése. 75-76. (1975) 246-247. 1381. (RÉTI, Endre): A Dunai Országok I. Or­vostörténelmi Kongresszusa. 75-76. (1975) 247-249. 1382. Z.(boraÿ), B.(ertalan): A VI. Magyar

Next

/
Oldalképek
Tartalom