Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 55-56. (Budapest, 1970)

TANULMÁNYOK - Dörnyei Sándor—Dörnyeiné Dapsy Henriette: Semmelweis hazai utóéletének első évtizede - II. Semmelweis közvetlen iskolája

29. Ambró János. Orv. Hetil. 1890, 34,21,251. és A szülészet könyve. Bp. 1904.482» 1. 30. A méh-nyákhártya alatti rostdagokról. Orv. Hetil. 1875, 19, 34, 675 — 677. 31. Kimutatás a pesti szülészeti kóroda 1857—58. évi működéséről. Orv. Hetil. 1858, 2, 43, 673 — 678. 32. A szeptember 25-én megjelent közleménytől kezdve neve mellett a „szülészeti tanár Kolozsvárit" megjelölés szerepel. 33. Orv. Hetil. 1859, 3, 5, 78-81. 7, 110—114. 13, 204-208. 14, 218-222, 37, 592 — 595. 39, 625 — 629. 40, 641 — 644. 41, 657 — 661. 42, 073 — 677. 43, 688 — 691. 44, 706 — 709. 48, 769 — 774. 34. Gortvay—Zoltán : Id. m. 104. 1. 35. A medenczehajlás meghatározása tárgyában Spiegelberg szerint. Orv. Hetil. 1859, 3, 6, 93 — 95. 36. Történelmi tanulmányok a sebészet köréből. Orv, Hetil. 1859, 3, 32, 519—523. 33, 533 — 537. 34, 549 — 554. 37. A 33., 34. és 35, számban. 38. Az új osztrák bábautasítás. Orv. term. tud. Ért. 1881, 6, 3, 145 — 154. 39. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Könyvtárának arcképgyüjteményében (VII. doboz 40.) megtalálható Miazner képével együtt Pataky Jenő („pj" aláírású) rövid megemlékezése, valószínűleg a kolozsvári Orvosi Szemléből kivágva. 40. A gyermekágyi láz és orbáncz közti összefüggésről. Orv. Hetil. ]S74, 18, 30, 576 — 578. 31, 597 — 599. 32, 620—622. 41. Gyógyászat, 1870, 10, 27, 448. 42. Jelentés a magyar királyi tudományegyetem szülkórodájának 1809 — 70. tanévi működéséről. Közli Kézmárszky Tivadar. Pest, 1871. 5. 1. 43. Kimutatás a Prof. Semmelweis vezetése alatt álló m. k. pesti egyetemi szülészeti kóroda 1858/9. tanévi működéséről. Orv. Hetil. 1859, 3, 50, 802 — 803. 44. Kimutatás Semmelweis tanár vezetése alatt levő m. k. pesti egyetem szülészeti kordájának 1859/60. tanévi működéséről. Gyógyászat, 1861, 1, 5, 91—94. 45. Medencze-szűkület egy esete. Orv. Hetil. 1860, 4, 28, 548—549. 29, 563 — 565. 46. Hercog Ármin : Az anyarozs (secale cornutum) használata méhiszam és méhfor­dulatnál. Gyógyászat, 1861, 1, 7, 141 — 143. 47. Észrevételek Hercog úrnak „az anyarozs használata méhiszam és méhfordulat­nál" című cikkére. Gyógyászat, 1861, 1, 11, 228 — 229. 48. Művi koraszülés, előidézve bélszálacs (Darmbougie) által. Gyógyászat, 1861, 1, 32, 649 — 653. 49. 1861-ben az osztály érdekesebb esetei közül két fejsérülést ismertetett. Gyógyá­szat, 1861, 1, 3, 61 — 62. 5, 95. 50. Gortvay—Zoltán : I. m. 187. 1, Navratil Imre Báthory-nekrológja (Orv. Hetil. 1901, 45, 2, 23.) alapján. 51. Orv. Hetil. 1868, 12, 20, 350. 52. Gyógyászat, 1871, 11, 7, 112. 53. Navratil Imre id. nekrológja. 54. Évi kimutatás a b. e. Semmelweis tnr. szülészi koródájáról 1864/5. évben. Orv. Hetil. 1865, 9, Nő- és Gyermekgyógy. 10, 76 — 77. 55. Beszámoló az ülésről Gyógyászat, 1867, 7, 51, 965. Az előadás megjelent: Orv. Hetil. 1868, 12, 4, 49 — 52. 5, 65-68. 56. Adalék a magzat zsigereinek művi eltávolításához. Orv. Hetil. 1868, 12, 36, 621 — 624. 57. Az eredeti New Yorkban 1866-ban, Báthory fordítása „Kórodai jegyzetek a méh­bántalmak sebészete felett" címmel Pesten 1868-ban jelent meg. A könyvet való-

Next

/
Oldalképek
Tartalom