Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 44. (Budapest, 1968)

KISEBB KÖZLEMÉNYEK — ELŐADÁSOK - Karasszon Dénes: A 104. honvéd zászlóalj főorvosának orvosi naplója

voltak fejezve u:m: az érverés sebes, izgatott, kicsiny volta, szomjúság, gyakori főfájás, a legkisebb meg erőltetésre is bő izzadás következett, minden tünemé­nyek éjszakán nagyobb mértékben jelentkeztek s' hajnal fele bő izzadással vég­ződtek, melyre lankasztó álom következett, a gyomor tiszta étvágy jó. De a kiüritések rendetlenek hol hasmenés hol szorulás levén jelen a beteg szine sáppadt bőre nedves, f.hó 8-án midőn először meglátogatám négy napi szorulása volt néha köhécselt. Ezen közjeleket összve foglalván ezen állapotban a hosszas genyedés és erő­veszités által létre hozott aszlázat látom bennök s'kétséges valyon nem fejlődtek e ki a tüdőben gümők? Ily állásában a dolgoknak az első indicátio volt helybelileg a bezárt genyet ki üriteni s' a sebben jó genyedést és sarjadzást létrehozni és ezell összve kötve fel merült a második javallat t:i: a lázat csendesiteni s' a betveges elgyengült egyént meg erősíteni. Az elsőre nézve mint már fennebb emlitém a nyak melső részén levő tályogot felnyitám a másodikra nézve a bélcsatorna kiürítésére rendelem: Rp: Pulv.rad.rhei chin. Arcani duplicati erem. tar tari dr.unam Extr.taraxaci q.s.ut f.boli octo. Melyre 3 könnyű székletétel következett. 7-én Markusovszky barátomat elhívtam magammal a beteghez ki is a tályo­gokat felvágván belöllök nyilt sebet képezett s'csak ekkor láthattuk azon iszonyú roncsolásokat miket a bezárt ev végbe vitt a vérzést megállítván rendeltük neki Rp: Spermat.ceti Unc.semis Cera alba dr.tres Olei amigd. dr.decem M.f.unguent.D.s.Kenőcs s' ezel kötjük a sebet az általános gyógyításra nézve tanácsosnak véltük a betegség lefolyását kissé észlelni: Ma a sebet megvizsgálván azt javulva nem találtam a hátsó seb száraz s' ami kis genyet elválaszt is rossz, a melső bőven de rosszul genyed a kulcs csont feletti lágy részek tésztásan feldagadvák duzzadtak, éjszaka ismét hasmenése volt izzadás bő, nyelve tiszta, étvágya jó, érütése folytonos lázra mutat holnap úgy is szándékom levén Markusovszkyt ismét elhívni ma csak edény rendszer csillapítására ren­deltem neki italnak Rp: Elixir.ac.Halleri dr.duas Syr.rubi idaei unc.duas M.D.S.vizbe inni."

Next

/
Oldalképek
Tartalom