Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 6-7. (Budapest, 1957)

Dr. TARDY LAJOS: Az első magyar „sub auspiciis” orvosdoktor

AZ ELSŐ MAGYAR „SUB AUSPICIIS" ORVOSDOKTOR írta: dr. TARDY LAJOS (Budapest) TYTeszprémi István éppen csak megemlíti a XVIII. század híres magyar orvosai között. Szinnyey néhány életrajzi adat mellett csupán Nagyszombaton, 1773-ban nyomtatásban megjelent doktori disszertációjának címére szorítkozik. És ez­zel a gyérnek is alig nevezhető ismertetéssel jóformán lezárt­nak tekinthetjük a Reineggs-szel foglalkozó hazai irodalmat, mert ezeken felül legfeljebb utalásokat találunk nevére vagy működésére. A külföldi nyomtatott forrásokat illetően is leg­alább jó száz esztendőre kell visszanyúlnunk, ha alaposabb életrajzi anyagot akarunk napfényre hozni, kivéve a szovjet irodalmat, mely néhány újabb, bár töredékes adattal egészíti ki Reineggsszel kapcsolatos ismereteinket. Összefüggő, életét és működését egybefoglaló mű azonban Reineggsről, az orvos­ról, reformátorról és diplomatáról eddig még nem jelent meg, ha csak Gerstenberg másfél évszázaddal ezelőtt megjelent össze­állítását nem nevezzük annak. Ez a kísérlet kíván vázlata lenni egy későbbi, Reineggs pályáját és hatását kritikai alapon felmérő nagyobbszabású monografikus tanulmánynak. Annyi már most is bizonyos, hogy Reineggs Jakab, a nagy­szombati egyetem első „sub auspiciis" avatott orvostudora, a grúz történelemben „Jakub bej" néven ismert reformátor alakja mind magyar, mind egyetemes orvostörténeti, mind pe­dig kultúrtörténeti szempontból megérdemli, hogy kiemeljük a méltatlan feledés homályából, és arra a helyre állítsuk hagyományaink tárházában, amelyre őt progresszív egyé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom