Némethy Endre, Takács Lajos szerk.: Néprajzi Közlemények 6. évfolyam, 1. szám (Budapest, 1961)

Katona Imre: A kubikos munkástelep és építményei

italt árusítottak, auint a kubikosdalok is mondják: Kubikoslegóny ha bemén a barakba, £ g Ízt kérdezi: - Tan-e kenyér, szalonna?* Ha nincs pize, heaén a barákába, Innak néki a gödörcédulára.5o 51 1 kantinosok értettek az egyszerű emberek nyelvén, a bordalok különö­sen sokat emlegetik a cifra barakosnét, aki mosolyog pénztelén,rongyos áldozatán: Cifra barakosné, ne csudáljon rajata, 5? Hisz amit keresők, mind a maga haszna! Mindezek ellenére is a kantin kényszerűen pótolta a kört ? ez volt az egyetlen szórakozóhely, sokszor itt történt a fizetés,levéliráa stb. 5 ^ Hossz időben is inkább ide húzódtak, mint a kunyhókba, és kárl/ázással ütötték el az időt. 5 * De ez volt a baráberek szinte állandó "lakóhe­lyé" is. 55 1 nagyszabású ármentesitések csökkenésével, a távoli, elsősor­ban külföldi munkalehetőségek elmaradásával megszűntek a munkástelepek is, az 1930-as években épültek utoljára. 56 Bttől kezdve uradalmakban, tanyákon vagy falusi házaknál szállásolták el mind a vállalati alkal­mazottakat, mind pedig a kubikosokat. Katona Imre Jegyzetek 1. Ki33 Mihály 62 ó. kubikos közlése, Csongrád 1952. Állítását mások is megerősítették. 2. "... végig a főcsatorna mentén húzódnak a kubikosok deszkabódéi", írja Veres Péter . Pályamunkások. Elbeszélések. (Bp.),1951.2.9. 3. 1 front szót csak Csongrádon, míg a vonal szót egész Csongrád me­gyében hallottam. 4. Rácz Boros István 75 é. knbikos közlése, Szegvár 1953. 5. 1 szót Csongrádon hallottami Kiskunhalason Nagy Czirok László je­gyezte fel 1952-ben 6. K vassay Jenő , 1 kubikos - Vasárnapi Újság, 26. (1879), 4.sz. (jan. 26), 57-58.

Next

/
Oldalképek
Tartalom