Némethy Endre, Takács Lajos szerk.: Néprajzi Közlemények 6. évfolyam, 1. szám (Budapest, 1961)

Katona Imre: A kubikos munkástelep és építményei

7. Kvassay J . i.h. és Katona Iure . A "osikd". A kubikosok talicskahu­ző segédmunkása - Ethn. 68.(1957), 1. sz. 109-122. 8. Danosó Antal 86 é. kubikos közlése, Szentes 1952. - A kihallgatást lehetőleg a teleptől távol tartották, hogy a munkások közös fellá­pé sőre ne kerüljön sor. 9. Dala József - Erdélyi Tibor . Matyóföld. A hires Mezőkövesd. (Bp. 1941) pasain. 10. Oláh Mihály . A kubikos néposztály kialaknllsa és életsorsa. Pécs, 1936. Földmunkás szövetkezetek Könyvtára, 9. 11. Targa János 72 á. kubikos közlése, Csongrád 1952. 12. Halász-Blaskovics Józse f 83 é. kubikos közlése, Csongrád 1952. 13* Ugyancsak Balász-Blaskovics J . közlése, amelyet számosan megerősí­tettek. 14. Jelentése; beteges; Csongrád. 15- &TOTai Imre 79 é. kubikos, Csongrád 1952 és Juhász József 85 ő.ku­bikosok, Csongrád 1952. közlése. 16. Skolka József munkai elügyelő panasza, Kojetein (?), Morvaország. 1908.jun.30« Megyei Levéltár, Szentes. A munkásközvetítő iratai. Jelz. nélk. 17. Oláh M. i.h. 18. Pálinka- János 82 é. kubikos közlése, Mindszent 1950. 19. MilotaT István . Az ismeretlen Magyarország. Bp. én. 174-175. 20. Oláh a. i-m. 32. 21* Kamién István . Kubikosok. 22. Hagy Ferenc 55 é. kubikos közlése, Csongrád 1955. 23. Lajos József 42 é. kubikos közlése, Csongrád, 1952. Irodalmi leir. 1. Tömörkény István. Kétkezi munkások - Vizénjárók és kétkezi mun­kások, Szeged, 1902. 85. 24. Magyar István 69 é. kubikos, Szentes 1952. és Eke Pál 57 é. kubi­kos, Csongrád, 1952. közlése. - A munkakönyvet beszedték és csak akkor adták ki, ha a munka be volt fejezve és a kubikosnak nem volt semmi tartozása. Munkakönyv, útlevél stb. nélkül viszont nehéz volt másutt elhelyezkedni. Yö, Sashegyi Oszkár , Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon. 1849-1867. Bp. 1959. 51. 25. Vö. Bodóos Gyula . Hetényegyháza múltja és jelene. (Kecskemét), 1956 25. Turi István 52 é. kubikos közlése, Csongrád 1952. 27. Kanlonvi György- A ' v <Lott birodalom.' A kubikosok élete a Hortolá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom