Némethy Endre , Takács Lajos szerk.: Néprajzi Közlemények 2. évfolyam, 3-4. szám (Budapest, 1957)

Babus Jolán: Kender és lenmunkák a beregmegyei Lónyán II. 2o2

KEMPER­ÉS LENMUMKÂK A BBREGM EGYEI LCKYÁB II. 4. Áztatás. a./ A nyüTéa után következő müvelet az, mikor a kendert, lent rövidebb-hosszabb időre vizbe süllyesztik, hogy nyers, zöld alkotő ré­szei ott bomlásnak induljanak és megfelelő eljárások után a rostanya­got tisztán megkaphassa a gazdasszony-. Ennek a műveletnek népi neve áztatáa, aláztatás , kender- lenáztatás , elültetés . Az áztatás női munka,de férfiak is részt veBznek benne olykor, és segítségül a nagyobb AO-12 éves/ gyermekek is. A kendernek a vizre való kivitele és hazaszállítása /szekerén/ a férfi dolga. Magában az áztatásban is résztvesz, ha ráér, ha nincs elég munkaerő és nem tud segitségét fogadni. A nagygazda ebben a munkában nem igen segit a nők­nek, sok mezei munkája miatt. Maga helyett, ha nincs elég munkaerő, segitségét állit. Az áztatáshoz legkevesebb két ember okvetlenül szük­séges, de jobb, ha hárman vannak. Magát az elültetést mindig a felnőt­tek végzik, a gyermekek csak a kévéket adogatják. Ha az asszony beteg, férje áztatja. Ha a háziak kevesen vannak és a családtagok nem érnek rá, vagy ha a háziasszony betegen fekszik, akkor idegen segitségét hivnak. Ha pedig kiadták a kendert részibe, akkor a munkavállaló áztatja el. Az áztató személyeknek, derékig érő vizbe kell menniök, amely sáros, iszapos. Természetes, hogy még hétköznapi,kopott, foltozott vi­selőruhájuk kal sem mennek bele;hogy mennének aztán haza?! nem is szól­va arról, hogy a viz esetleg hideg, a levegő is hűvös lehet, tehát a vizes ruha nem maradhat rajtuk. Az áztatáshoz fel kell öltözni; erre legrosszabb ruhájukat veszik fel, melyet kivisznek magukkal és a par­ti bokrok, gyékény között öltöznek fel. Az asszony egy rossz ujjast /bluzt/ vesz fel, meg a férje rossz nadrágját, hogy a nadály a lába szárába ne akadjon. Lábbelit nem huz, mert a lába feje ugy is belesüp­ped az iszapba. Feje, mint rendesen, fejravalóuv al van bekötve. Rossz, hűvös időben még nyakbavalóu kendő t is vesz a vállára, derekán megköt­ve. - A férfiak rossz ruhában vannak, nyáron csak egy kötényből alakí­tott úszónadrágban. A gyermekek szintén elviselt ruhát vesznek fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom