Serfőzőné Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1979 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 9. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1980)

Tartalom

TARTALOM - INHALT A. ÁLTALÁNOS - ALLGEMEINER TEIL I. Bibliográfia, lexikonok, szótárak — Bibliographie, Lexikons, Wörter­bücher 123 II. Kutatók - Forscher 123 III. Módszerek, tanulmánykötetek, tudománytörténet - Methoden, Studien­bände, Geschichte der Volkskunde 128 IV. Muzeológia - Museologie (Múzeumok, kiállítások, stb. — Museen, Aus­stellungen, etc.) 131 V. Népi műemlékvédelem - Denkmalpflege 136 B. NÉPEK, NÉPCSOPORTOK, TÁJAK - VÖLKER, ETHNISCHE GRUPPEN, LANDSCHAFTEN I. Népek, népcsoportok — Völker, Ethnische Gruppen 137 II. Tájak - Landschaften 139 III. Néprajzi Atlasz — Atlas der Volkskunde 142 C. TÁRGYKÖRÖK - THEMENKREISEN I. Település, építkezés, lakáskultúra - Siedlung, Bauwesen, Wohnungs­kultur 142 II. Földművelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, gazdasági eszközök — Landwirtschaft, Pflanzenbau, Waldwirtschaft, Geräte 146 III. Halászat, vadászat, rákászat, gyűjtögetés - Fischfang, Jagd, Kreibsfang, Sammelwirtschaft 148 IV. Méhészet - Bienenzuht 148 V. Állattartás, pásztorkodás — Viehwirtschaft, Hirtenleben 148 VI. Közlekedés, teherhordás — Verkehr, Transport 149 VII. Kereskedelem - Handel 149 VIII. Táplálkozás, népi technológia, malom — Nahrung, Technologie, Mühle . 150 IX. Népművészet - Volkskunst 151 X. Mesterség, kézmű- és kisipar — Volksindustrie, Hand- und Kleingewerbe 154 XI. Bútor - Möbel 155 XII. Viselet, ékszer - Tracht, Schmuck 155

Next

/
Oldalképek
Tartalom