Serfőzőné Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1979 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 9. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1980)

Tartalom

XIII. Társadalom — Gesellschaft 156 XIV. Néphit, orvoslás, természetismeret, vallástörténet - Volksglaube, Heil­kunst, Naturkenntniss, Religionsgeschichte 161 XV. Szokás, hagyomány - Brauch, Tradition 163 XVI. Népköltészet, népdal - Volksdichtung, Volkslied 165 XVII. Munkásfolklór - Arbeiterfolklore 172 XVIII. Népzene, hangszerek — Volksmusik, Instrumente 173 XIX. Tánc - Tanz 174 XX. Játék, színjátszás - Spielen, Volksschauspiel 175

Next

/
Oldalképek
Tartalom