S. Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1973 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 3. évfolyam 3-6. szám. Budapest, 1974)

Tartalom

42 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1973 A bibliográfia tartalmazza : 1. a magyarságra és hazánk népeire vonat­kozó közleményeket, 2. a magyar kutatók más népekről szóló munkáit, 3. általában a külföldi kutatók hazánkban megjelent publikációit, függetlenül azok közlési nyelvétől. Az összeállítás terjedelmi okokból általában nem tartalmaz könyvismertetést, s el kellett tekinteni ugyanezért a rokontudo­mányok eredményeinek nagyobb mérvű szerepeltetésétől is. A bibliográfia tematikus csoportosítású, azon belül a szerzők nevének illetve a könyvcí­mek betűrendjében beosztott. Fejezetenként előbb a magyar néprajzi mun­kák, majd a más népekre vonatkozó irodalom következik. Közlésünk folytatása a Néprajzi Hírekben megjelent 1971. [1972/5—6. szám 111—184] és 1972. [1973/5—6. szám 163—283] évi bibliográfiáknak. A 888 bibliográfiai tételt tartalmazó összeállításban a pótlólag közölt, 1972-es adatokat H—tel különböztettük meg. Az anyaggyűjtést S. Gémes Magda, a Néprajzi Múzeum Könyvtárának munkatársa végezte el. Az adatgyűjtés lezárása, 1974. november elseje után megjelent, 1973-as jelzésű irodalmot a következő, 1974. évi válo­gatott bibliográfiában közöljük. Kérjük, hogy a könyvárusi forgalomba nem kerülő, továbbá a nehezen megszerezhető külföldi kiadványokban megjelent publikációk bibliográfiai adatait szíveskedjenek a Néprajzi Múzeum Könyvtárának megküldeni. Szerkesztő TARTALOM — INHALT A. ÁLTALÁNOS — ALLGEMEINER TEIL 48 I. Bibliográfia — Bibliographie II. Kutatók — Forscher 48 49

Next

/
Oldalképek
Tartalom