S. Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1973 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 3. évfolyam 3-6. szám. Budapest, 1974)

Tartalom

43 III. Elvek, módszerek — Prinzipien, Methoden 57 IV. Múzeumok, intézmények — Museen, Institutionen 59 (Hazánkban, külföldön; Magyar Néprajzi Társaság; Néprajzi kiállítások és filmek; Ülések, rendezvények; Honismereti és társadalmi gyűjtőmozgalom; Tanulmányutak, személyi hírek) V. Műemlékvédelem — Denkmalschutz 68 VI. Vegyes tartalmú művek, gyűjteményes munkák, évkönyvek — Sammelwerke, Jahrbücher 68 B. NÉPEK, NÉPRAJZI CSOPORTOK, TÁJAK — VÖLKER, VOLKS­GRUPPEN, LANDSCHAFTEN 69 (Magyar etnogenezis; Egyéb történeti kérdések; Tájak; Más hazai csoportok; Magyar csoportok külföldön; Magyar kutatók más népekről) C. TÁRGYKÖRÖK — FORSCHUNGSTHEMEN IM EINZELNEN . . 79 I. Település, építkezés. — Siedlung, Bauwesen 79 II. Földművelés, növénytermesztés — Landwirtschaft, Pflanzen­bau 82 III. Állattartás, halászat, vadászat — Viehwirtschaft, Fischfang, Jagd 86 IV. Közlekedés, teherhordás — Verkehr, Beförderung 87 V. Kereskedelem — Handel 88 VI. Táplálkozás — Nahrung 88 VII. Kisipar, népművészet — Volksindustrie, Volkskunst 89 VIII. Bútor, házberendezés — Möbel, Hauseinrichtung 91 IX. Fazekasság, kerámia — Töpferei, Keramik 91 X. Viselet, textil — Tracht, Textilien 92 XI. Társadalom, jog — Gesellschaft, Recht 93 (Család; Nevek; Osztályok, rétegek, típusok; Céhek; Jog). XII. Néphit, mítosz, vallás — Volksglaube, Mythos, Religion ...'.' 96 XIII. Szokás, hagyomány — Brauch, Tradition 97 (Általában; Az emberi élet sorsfordulói; Jeles napok; Törté­neti személyekre vonatkozó hagyományok) XIV. Népköltészet — Volksdichtung 100 (Vegyes gyűjtemények és tanulmányok; Mese, Monda; Rege legenda; Verses epika, ballada; Kisebb műfajok; Színjátszás) XV. Népzene, tánc — Volksmusik, Tanz 104 (Népzene; Hangszeres népzene; Hangszerek; Tánc)

Next

/
Oldalképek
Tartalom