S. Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 1. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1972)

110 phia 77 (1966) 452; 1966 II. negyedév 77 (1966) 589—590; 1966 III. negyed­év 78 (1967 143—144; 1966 IV. negyedév 78 (1967) 292—293; 1967 I. ne­gyedév 78 (1967) 620—621; 1967 II. negyedév 79 (1968) 121—122; külön alcím nélkül az 1967. év III. negyedévétől az 1968. év I. negyedévéig ter­jedő anyag 79 (1968) 315—316; 1968 II. negyedév 79 (1968) 479—482; 1968 III. negyedév 79 (1968) 637—639; külön alcím nélkül az 1968. év IV. ne­gyedéve 80 (1969) 158—160; 1969 I. negyedév 80 (1969) 331—332; 1969 II. negyedév 80 (1969) 490—492; 1969 III. negyedév 80 (1969) 627—629], Egy alkalommal Tasnádi Mária készített hasonló összeállítást az 1969 IV. ne­gyedév és 1970 I—IV. negyedév anyagáról: Ethnographia 82 (1971) 149— 155. Legutóbb Rózsahegyi János közölt hasonló anyagokat [a két bibliog­ráfia 82 (1971) 478—480 és 639—640 lapokon voltaképpen az 1970-ben megjelent munkákat tartalmazza]. Mindezek együtt is mintegy öt esztendő (1966—1970) néprajzi bibliográfiáját képviselik. Most, amikor 1971-től kezdve folyamatosan megindul a magyar nép­rajz bibliográfiájának közlése a Néprajzi Társaság tájékoztatójában, a Nép­rajzi Hírek évi utolsó számaiban, remélhetőleg mindazok, akik gyorsan tájékozódni kívánnak szaktudományunk újabb tanulmány- és könyvter­mésében, maradéktalanul felhasználják az itt közreadott értékes anya­gokat. Voigt Vilmos

Next

/
Oldalképek
Tartalom