S. Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 1. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1972)

Tartalom

Ill A MAGYAK NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBILIOGRÄFIÄJA 1971. Bibliográfiánk az 1971. évi néprajzi irodalomról — önálló munkák és cikkek — nyújt tájékoztatót, melyet S. Gémes Magda, a Néprajzi Mú­zeum könyvtárának munkatársa állított össze. A bibliográfia tartalmazza: 1. a magyarságra és általában hazánk né­peire vonatkozó közleményeket; 2. magyar kutatóknak más népekről szóló munkáit; 3. külföldi kutatóknak hazánkban megjelent publikációit, függetlenül azok közlési nyelvétől. Az összeállítás terjedelmi okokból nem tartalmaz könyvismertetéseket. A gyűjteményes munkák minden néprajzi érdekű tanulmányát külön-külön is feldolgoztuk. A bibliográfia tematikus csoportosítású, azon belül a szerzők nevének, illetve a könyv­címek betűrendjében rendezett. Fejezetenként előbb a magyar néprajzi munkák, majd a más népekre vonatkozó irodalom következik. Anyagun­kat a „Tájak" és a „Magyar csoportok külföldön" című fejezetekben az 1913-as helységnévtár szerint csoportosítottuk. Az anyaggyűjtés lezárásakor (1972. szeptember 1.) még meg nem ielent irodalmat az 1972. évi bibliográfia függelékeként fogjuk közölni. Földes László TARTALOM A. ÁLTALÁNOS 120 I. Bibliográfia a) Néprajzi bibliográfia b) A társtudományok bibliográfiája 120 II. Kutatók a) Magyarok b) Külföldiek 121 III. Elvek, módszerek a) Magyar kutatás b) Külföldi kutatás 126

Next

/
Oldalképek
Tartalom