Korek J. - Patay P.: A BÜKKI KULTÚRA ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON / Régészeti Füzetek II/2. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1958)

A bükki kultura elterjedése magyarországon

7 Bella Lajos: A Herman Ottó-barlang holoeaenkon régiségei, BK 4 /1916/ 19-24. - Tom­pa Ferenc: Die Bandkeramik in Ungarn. AH 5-6 (Bp.!929> 14, 20. - Kadic Ottokár: A jégkor embere Magyarországon. - Der Mensch zur Eiszeit in Ungarn. FIÉ 30 /1934/53.55. Tompa Ferenc: 25 Jahre Urgeschiehtsforschung in Ungarn BRGK 24/25 /1934-35/ 33, MNM Adattár 2. II A barlang a Szinva pötak völgyében csak 1 m-rel emelkedik a patak szintje fölé . 1915-ben két alkalommal végrehajtott ásatásával Kadic Ottóké» tárta fel. Az alulról szá­mított 9. réteg az egész barlangon végighúzódó 50 cm vastag fekete kultúnéteg volt. a~ melyből - Bella meghatározása szerint - neolith. bronz és vaskori cserepek jöttek elő nagyobb számban. Fölötte az elő< sa tok közepén 25 cm vastag szürke kultúrr éteg feküdt, amelyből ugyancsak prehiszto ikus edénytöredékek jöttek elő. (5. kép.'» E két réteget még MNM., 1 ••'é-eg fedí , e kuől nem említenek 8 szerzők őskori leleteket. ,32,. 9i ! 95! I 35. Hermann < Irodalom: Kadic Ottokár Ungarn, FIÉ 30 /1934/ A jégkor embere Magyarországon - Der M-nsch zur Eiszeit in 60 A hasonlónevű barlang mellett amellyel egyebki ósszekotieié^her ? is van, a Szín va pataklioz viszonyítva 4 m magasságban lévő kőtülket 'üt 5-ben Kadi» kutatta át, A hu muszrétegből .edénytoredékeket említ Ezek általába « a Bükk ' stílus mintáival van nak ellátva. így a szokásos íves vonalkotegekkel. hálómintával, tűzdelt vonalakkal (6.kép. > Az egy ken azonban a Bükk íll-ra emlékeztető meand ­rikus vonalak láthatok. Két vastagabb falu tőre déket mélyen teletűzdelt kerek minták díszítik Dur va kivitelű házi kerámia is képviselve van, tób ­bek között a perem alatt lyuksorral ellátott ío«e dékek is. Miskolc, lelt.sz.: 53,59.1- 5. ULJliakolc Szel eta barlang Irodalom: Kadií Ottokár: Adatoka szinvavoígyt diktviá»í* ember kérdéséhez. FTK 37/ 1907/ 333-345. ~ Ua.: Paleolitos kőeszközök a hámon Szele.ra barlangból FTK 39 /1.909/524-540. Hillebrand Jenő: Jelentés a Szeleta-barlangban '909 év nyarán végzett ásatásokról FTK 40 /1910/ 645-655. » Kadic Ottokár jelentése a hámon Szeleta-barlangba»« 1911 év bee folyta­tott ásatásokról, MNM / 1911/ 178 182. - Ua. jelentése a hámori Szeleía-barlangban 1912

Next

/
Oldalképek
Tartalom