Mikó Árpád – Sinkó Katalin szerk.: Történelem-Kép, Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2000/3)

KATALÓGUS - V. Regnum Marianum

Budapest 1933, 43. sz; MAKAI ÁGNES-HÉRI VERA: Kitüntetések. Bu­dapest 1990,189. sz. V-37. V-38. A Szent István-rend alapszabályai Constitutiones Insignis Ordinis Equitum S. Stephani Regis Apostoliéi Viennae, 1764 Az illusztrációkat Johann Ernst Mansfeld (1739-1796) készítette V-38./I. Papír, 35 lap, 33 * 22 cm; 8 darab rézmetszetű illusztrációval; eredeti, barna bőrkötésben A ív, v, vi. és vin. metszeten Mansfeld szignatúrája látható A címlapon Széchényi Ferenc könyvtári pecsétje Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, ltsz.: 202 (helyszám VI. 494) A kötet a következő illusztrációkat tartalmazza: I. A rendi keresztek Ii. Címlap A címfelirat alatt puttók tartják medalionban Szent Ist­ván képét, a bal oldali kezében a rend láncon függő ke­resztje, a jobb oldali a Szent Koronát és a jogart tartja. Fönt mondatszalagon a következő felirat olvasható: „Sanctus Stephanus Primus Rex Apostolicus". Szent Ist­ván mellképe a Nádasdy-Mausoleum ábrázolását követi. in. Allegorikus jelenet Rokokó keretben középen kupolás rotunda látható, az ajtajához vezető lépcsőkön kinyújtott kezű alak áll. A rotunda mögött tájháttér tűnik föl hegyekkel, kétoldalt magas talapzaton mellszobrok, fejükön babérkoszorú, nyakukban a Szent István-rend láncon függő keresztje. Az előtér két feldíszített obeliszkje mellett további ala­kok állnak, a bal sarokban írópultnál ülő alak ír. Az obe­liszkeken medalionban mellképek, szintén a rend kitün­tetését viselve. Felirata lent a kép alatt: „Largaque mag­nanimus statuit tibi praemia Prínceps". ív. Mária Terézia egészalakos portréja v. A Szent István-rend nagykeresztjét és ruháját vi­selő férfialak CONSTITUTIONES INSIGNIS ORDINIS EQUITUM S» S T E P H A. NI REGIS APOSTOLICI. ­VIENNA TYPIS JOSEPHI KURZBÖCK, UNIVERSIT. TYPOGRAFHI, MDCCLXIV. V-38./II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom