Technikatörténeti szemle 20. (1993)

TANULMÁNYOK - Laczik Bálint: A Gamma–Juhász légvédelmi lőelemképző

lőelemképző készülék után a vállalat a honvéd kincstár javára tetemes, 11.800 Pengő összeget fizetett be. A lőelemképző kifejlesztése és alkalmazása A lőelemképző kifejlesztése elválaszthatatlan a Juhász testvérek tevé­kenységétől és a GAMMA Művek történetétől. Az 1920-ban alakult GAMMA Műszaki Rt kezdeti gazdasági nehézségei az 1921-ben megválasztott új igazgatók ós egyben részvénytársasági tu­lajdonosok, Juhász István ós Zoltán munkássága nyomán fokozatosan egy szédületes sikertörténetté alakultak. A nagyrészt saját konstrukciójú finom­mechanikai gyártmányok mellett a lőelemkópzővel kapcsolatos kutatások és kísérletek 1926-ban indultak meg. A Juhász István tervei nyomán megszületett lőelemképző több szerke­zeti megoldása mihamar nemzetközi szabadalmi védettséget nyert. A jó kamatfeltótelekkel felvett magán- és bankhitelek megteremtették a pénz­ügyi finanszírozás lehetőségét, a kezdetben tipikus kisipari GAMMA üzem mindinkább összeurópai viszonylatban is egyedülállóan jól felszerelt finom­mechanikai nagyvállalattá alalkult át. 1932-ben Svájcban 12 ország műszaki ós katonai vezetői részvételével nemzetközi légvédelmi bemutatót rendeztek. A német, holland, francia és belga cégek termékei mellett bemutatott GAMMA-Juhász készülék fényes diadalt aratott. A nagy külföldi megrendelések ezután következtek, a lő­elemképző a cég legsikeresebb és egyben szimbolikus termékévé vált. 1939-ben például a teljes magyar ipari export 10 %-át a GAMMA termékei, ezen belül javarészt a légvédelmi készülékek alkották. Egy komplett lőelemképző rendszer ára a 30-as évek derekén 63.000, 1942-ben azonban már 98.000 Pengő volt. Jóllehet pontos kimutatást a termelésről nem sikerült fellelni, de becslés szerint több, mint 1000 rend­szert sikerült értékesíteni az európai és távol-keleti piacokon. A (cég do­kumentációinak nagy része 1944-ben megsemmisült. A még fellelhető ar­chív anyagok között azonban megtalálható egy hozzávetőlegesen 1942­43-ból származó, a virágkoszorúval díszített 1000. lőelemképzőről készült fényképfelvétel.) Az első használható légvédelmi készülékek a 30-as évek elejére már elkészültek. A gyártmány egyes változatai csak a röpirány ós a célsebes­ség meghatározására voltak alkalmasak. A bonyolult, Igen sok mozgó mechanikus alkatrészből álló cél- és lő­elemképző szerkezetekhez a kezelő és karbantartó katonai személyzet

Next

/
Oldalképek
Tartalom