A Közlekedési Múzeum Évkönyve 6. 1981-1982 (1983)

II. RÉSZ • Közlekedéstörténeti tanulmányok 131 - Petrik Ottó: A Kossuth-híd története 615

1. ábra. A budapesti közúti Duna-hidak sematikus vázlata, az 1940 májusi forgalmi adatokkal [12] Az itt említett budapesti közúti Duna-hidakról az 1. táblázat nyújt áttekintést. Az ebben szereplő műszaki adatokat a KPM akkori Közúti Hídosztályának össze­állítása alapján közöljük [9]. Nem csekély a felhasznált anyagok mennyisége — és különösen nem az e hidak építésébe fektetett munka. Mint ismeretes, a visszavonuló német fasiszta haderő valamennyi Tisza- és Duna­hidunkat felrobbantotta. A legértelmetlenebb volt ezek között a budapesti hidak esztelen, teljesen felesleges mértékű és semmivel nem indokolható elpusztítása. 2 Budapest felszabadítását a 2. és 3. Ukrán Front alakulatai hajtották végre. A Dunán már korábban, a fővárostól távolabb átkelve, 1944. december 26-án a várost teljesen körülzárták. Az ostrom, a felesleges pusztulás elkerülése érdekében a szovjet parancs­nokság december 29-én parlamentereket küldött a városba, akiket a fasiszták orvul meggyilkoltak. Ezt követően kezdődött 1945. január 1-én a pesti oldalon az álta­lános támadás, amely január 18-án, a Városháza és az Országház elfoglalásával ért véget [1]. Ugyanezen nap hajnalán robbantották fel a körülzárt németek a főváros még álló, két legszebb hídját, a Lánchidat és az Erzsébet-hidat. Budán a harcok még tovább folytak, és csak 1945. február 13-án hallgattak el a fegyverek. Budapest felszabadult — de a két városrész között nem volt semmilyen 2 A Margit-híd „idő előtti", forgalom alatti felrobbantásának oka a mai napig sincsen tisztázva. Átszerelést kétségtelenül egy német alakulat végezte. A „véletlen műszaki hiba" valószínűsége igen csekély, ismerve a robbantási előkészületek során betartandó szigorú rendszabályokat. Más vélemény szerint az ellenállási mozgalom akarta így — a legnagyobb teherbírású híd megszakításával — a németek utánpótlási lehetőségét csökkenteni, illetve a hangulatot ellenük fordítani. Kétséges, hogy ennyi idő után megválaszolható-e még ez a kérdés. 616

Next

/
Oldalképek
Tartalom