Tanulmányok Budapest Múltjából 15. (1963)

Turányi Kornél: A Józsefváros kialakulása = Die Entwicklung des Vorstadtbezirkes Josefstadt 329-362

tovább nem fejlődhetett, mivel útjában állt a Mosel család szántóföldje. A Józsefvárosnak ez a nagybirtoka csaknem száz évig akadályozta e környék betelepülését, s így a XVIII. században a Körút vonalán túl nem jöhetett létre keresztutca, amely az Üllői utat a Baross utcával összekötötte volna. A Felsőduna utca (ma Vajdahunyad utca) sorsát is a Mosel-szántó döntötte el, ez kényszerítette arra, hogy zsákutca maradjon. Iyakói idővel Zsák utcának nevezték el, s ezt a nevét még akkor is megtartotta, amikor házsora elérte az Üllői utat, s zsák jellege így megszűnt. A Vajda­hunyad utca és a Körút vonala között még néhány majorgazdaságot találunk; itt volt többek között Szalay István majorja, amelyről már a közeli mocsárral kapcsolatban tettünk említést. A József körútnak a Baross utca és az Üllői út közötti szakasza eredetileg Serfőző utca, erre volt ugyanis a városi serfőzde. Topográfiai leírásunkat a Nagyvárad térnél végezzük. Itt kelet­kezett a XVIII. század utolsó éveiben az Orczy-kert, amelyről annyi elragadtatással beszél Leyrer József, Pest egyik legrégibb városleírásá­nak szerzője. 22 Városrészünk kialakulását nehéz korszakokra felbontani. Igaz, hogy közigazgatásának története adott időpontok által határolt szaka­szokra osztható, azonban ezek a szakaszok nem fedik településtörténeté­nek egyes korszakait. Közigazgatástörténeti szempontból a XVIII. század folyamán négy dátumot kell kiemelnünk. 1733. január 5-én Pest város tanácsa Pindter Mátyás téglásmestert nevezte ki a Józsefváros területén létrejött új település, az ún. Pacsirtamező elöljárójává. 23 Pindter és az őt követő külvárosi bírák tulajdonképpen nemcsak Pacsirta­mezőnek, hanem az egész városfalon kívüli területnek voltak az elöl­járói. Ez időben a többi, később hatalmas külvárosok (Terézváros, Ferenc­város, Lipótváros) területén csak kevés ház állt, s így ha külvárosról beszéltek, csak a Pacsirtamezőt értették. A következő évtizedek során a Terézváros területén is népes település alakul ki, amely nagyságának tudatában önállóságát követeli. 1766-ban, az eddig egységes pesti kül­várost két részre osztották; a Kerepesi úttól, tehát a mai Rákóczi úttól északra a Felső-, délre az Alsó-külvárost szervezték meg új közigazgatási egységekként. A következő fontos dátum városrészünk történetében 1777. Ugyanis ez év november 7-én mondta ki a tanács, hogy az Alsó­külvárost ezentúl Józsefvárosnak nevezik. Józsefváros alatt ekkor tehát a mai József- és Ferencváros területét értették, mivel az Alsó-külváros mindent magába foglalt, ami csak a mai Rákóczi út vonalától délre terült el. A Ferencvárost mint önálló közigazgatási egységet 1792-ben szervezték meg. 24 Ekkor jöttek létre városrészünk sokáig zárt egységet képező határvonalai; ettől fogva ha Józsefvárosról beszéltek, ezen a Múzeum körút, a Rákóczi út, a Mező Imre út és az Üllői út által hatá­rolt területet értették. 1792-től 1950-ig határai nem változtak, napjaink VIII. kerülete azonban túlterjed a Józsefváros határain. Településtörténeti szempontból három korszakot különböztethe­tünk meg. A török hódoltság megszűntétől 1730-ig terjedő időben már 22* 339

Next

/
Oldalképek
Tartalom