Budapest Régiségei 37. (2003)

Altmann Júlia - Bertalan Vilmosné - Kárpáti Zoltán: A budai (óbudai) társaskáptalan Péter temploma 39-62

BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ALTMANN JÚLIA - BERTALAN VILMOSNÉ - KÁRPÁTI ZOLTÁN A BUDAI (ÓBUDAI) TÁRSASKÁPTALAN PÉTER TEMPLOMA A budai (óbudai) káptalan első temploma Szent Péter apostol tiszteletére volt szentelve. Építésének pontos évszámát és az építtető személyét nem ismerjük. A középkori krónikák egy része Szt. Istvánt (1000-1038), egy része utódját, Péter királyt (1038-1046) jelölik meg a templom építtetőjeként. 1 A káptalant említő első oklevél 1148-ból való. 2 Ebben az oklevélben II. Géza király (1141-1162) módosítja a káptalan javadalmazását, melyet Szt. Lászlótól (1077-1095) kapott, akinek idejében valószínűleg a templom részben felépült. Az 1112-18 között készült krónika szerint a Péter király által építte­tett templom 1112 körül még nem kész. A további építés II. Géza korára tehető. A templom a tatárok 1241-1242 évi támadása során megsérült, újjáépíté­se, átépítése igen lassan haladt, 1321-ben még nem zárult le. A Péter templom építési munkáira 1380­ban Erzsébet királyné 300 Ft-ot hagyományozott. 3 Ugyancsak Erzsébet királyné fiával, Nagy Lajossal együtt építteti a káptalan második templomát a Péter templom déli oldalán, a Mária templomot (felszentelése, a búcsúk engedélyezésének kérése: 1348-1349). 4 A Mária templomtól északra lévő Péter templom - feltehetően a sekrestye építése miatt - bontásra került, köveit az óbudai pálos kolostor építésénél használták fel. A templom bontására Mátyás király kérésére 1483. augusztus 20-án adott engedélyt IY Sixtus pápa. A Mária templom ettől kezdve a Péter nevet viseli, amint ezt egy 16. sz. elejéről származó oklevél bizonyítja. 5 A leletmentések és ásatások - melyek csak a templom egy kis részét tárták fel - eredményei alapján, meg lehetett kísérelni a templom alapraj­zának rekonstruálását. A III. kerületben a Fő téren (a mai szint: 105.43-87.) és az ide csatlakozó utcák­ban, pl. Harrer Pál-Hídfő-Laktanya-Hajógyár u. és a Fő tér l-es számú épület udvarán 1975-82. között 1 GARÁDY 1939. 73.; FÜGEDI 1959. 16-20.; KUBINYI 2000. 18-19.; GYÖRFFY 1997. 86-87. 2 BTOE 1936. 3-4. 3 KUMOROVITZ 1966.18. 4 BÁRTFAI SZABÓ 1935. 71 a közműfelújítások során végzett leletmentésnél a közműárkokban és a közműárokra nyitott kisebb rábontásokban a Mária templomtól E-ra, a Péter templomnak már több részlete került elő. Ezeket a 11-12. sz-i maradványokat még nem lehetett bizton­sággal a Péter templom falaival azonosítani, bár a munka során a falakra ráhúzódó köves bontási tör­melékben nagy számban kerültek elő román kori faragvány-töredékek. 6 1983-1984, illetve 1989-1990­ben Altmann Júlia a Fő tér burkolatának felújítása előtt és a Fő tér 1. udvarán, a korábbi feltárásokhoz kapcsolódva újabb részleteit tárta fel a román kori építménynek, melyeket azonosított a budai káp­talan Péter templomának falaival. A fal- és szint­maradványokat a Medium Regni című kötetben publikálta, a templom alaprajzának kiszerkesztése nélkül. 2001-ben a Harrer Pál utcában és Hajógyár utcában ugyancsak közműmunkák során Kárpáti Zoltán talált középkori falrészleteket, szinteket és faragott köveket, melyeket a Péter templomhoz kötött. A leletmentések és ásatások eredményei alap­ján egy háromhajós, pilléres árkádsorú bazilika rekonstruálható, melyeknek falait zömében római kori épületek visszabontott részleteire alapozták. K-i vége félköríves záródású, nyújtott apszissal, alatta altemplommal („kerepta" 1311)/ Ny-i vége kéttornyos, oszlopos előcsarnokkal, Westwerk­kel záródott. (1, 2, 3, 4. kép) A több periódusban készült templom teljes hossza a Westwerkkel a 12. sz. második felében 89 m körül, a Westwerkig 62 m hosszú volt. Teljes szélessége 36.50 m. Az apszis szélessége 15 illetve belmérete 11 m. A feltárt altemplom hossza kb. 11 m, lejárata való­színűleg két oldalon a főhajóból nyílik. A főhajó szélessége az alapfalaknál 15 m, a mellékhajóknál 7 m, a sávalapozásoknál 7.30 m. Az alapfalaknál (102.56 alatt) szélessége 190-200 cm. A feltételezett É-i zárófal azonos méretű lehetett mint a D-i záró­5 BÁRTFAI SZABÓ 1935.112. 6 BERTALANNÉ 1984. 393-403.1, 2. kép. 7 BÁRTFAI SZABÓ 1935.62. („inferius in kerepta") 39

Next

/
Oldalképek
Tartalom