Rendeletek tára, 1908

Rendeletek - 175. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 1908. évi 112.000. számú rendelete, a borhamisitásnak és hamisitott bor forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1908 : XLVII. t.-c. végrehajtásáról.

1936 175. 112.000/1908. F. M. sz. borok készítéséhez az illető külföldi országban a szesz vagy esetleg ott szokásos más anyagok használata is meg van engedve, ez azok behozatalának s itteni forgalomba hozatalának akadályául nem szolgálhat, hacsak alkoholtartalmuk a 22 és l f% térfogatszázalékot nem haladja túl. Az emiitett külföldi csemegeborok a magyar szent korona országainak területén csak a származásuknak és minőségüknek megfelelő elnevezés alatt hozhatók forgalomba s készletben tartásuk is csak a megfelelő elnevezésnek, illetve megjelölésnek, a bort tartalmazó palackon vagy más edényen való feltüntetése mellett engedtetik meg. (T. 9. §.) Mindezekből nyilvánvaló, hogy a törvény csakis az illető bor­termő országok valódi bor különlegességeinek kivan védelmet. nyúj­tani, nem pedig azok más országokban előállított utánzatainak; mert valamint ilyen v utánzatokat a törvény szerint, a magyar állam területén nem szabad előállítani, ugy természetesen nem élvezhetik ezt a védelmet az illető boroknak más országokban előállított után­zatai sem. Borvidéki elnevezés. 34. §. A törvény 10. §-a szerint tilos a mustot vagy bort olyan borvidékre, községre, bortermő helyre, olyan termelő nevére vagy pincéjére, úgyszintén olyan szőlőfajtára utaló jelzéssel vagy elne­vezéssel hozni forgalomba, amely nem felel meg az illető must vagy bor tényleges származásának, illetőleg annak a szőlőfajtának, amelyből a bor szűretett. Senki sem köteles a bort sem a borvidék vagy termelési hely, sem .a szőlőfajta, sem a termelő megnevezésével hozni for­galomba, hanem egyszerűen olyan általános elnevezéseket használ­hat, mint például bor, asztali bor, pecsenyebor, vörösbor stb. ; ha azonban a bor származását fel akarja tüntetni, akkof csakis olyan elnevezést használhat, amely tényleg megfelel a bor származásá­nak. Ez esetben tehát csak annak a borvidéknek, vagy bortermelő helynek (hegynek) a nevét használhatja, ahol a bor valósággal ter­mett, s ha szőlőfajta szerint akarja a bort elnevezni, (például fur­mint, bakator, leányka stb.) akkor csak a szerint a szőlőfajta szerint nevezheti, illetve jelölheti meg a bort, amelyből az tényleg szű­retett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom