Rendeletek tára, 1908

Rendeletek - 175. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 1908. évi 112.000. számú rendelete, a borhamisitásnak és hamisitott bor forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1908 : XLVII. t.-c. végrehajtásáról.

175. 112.000/1908. F. M. sz. 1937 35. §. Különböző, borvidéken,, községben vagy bortermő helyen ter­mett vagy különféle szőlőfajtákból szűrt mustok,'vagy borok össze­házasítása esetén az összeházasított must vagy bor — a tokaji borvidék kivételével — azon borvidék, község, vagy bortermő hely, illetőleg azon szőlőfajta megjelölése mellett hozható forgalomba, amely a borvidék, község, vagy bortermő hely bora, illetőleg amely szőlőfajta az összeházasitott mustban vagy borban annyira túlsúlyban van, hogy az illető bor, vagy szőlőfajta jellegének az összeházasitott must vagy bor tényleg megfelel. (T. 11. §.) A tokaji borvidéken termett must vagy bor csak a tokaji borvidék területén kívül eső helyeken házasítható össze más bor­vidékről származó musttal vagy borral, de az ilyen házasított mus­tot vagy bort feltétlenül tilos »tokaji«, »tokaji bor«, »tokaji aszú«, »hegyaljai*, »szamorodni«, »máslás« vagy általában a tokaji bor­vidékre, vagy ezen borvidékbe tartozó valamely községre vagy bortermő helyre utaló elnevezés alatt forgalomba hozni. (T. 11. §.) Külföldi bort, vagy olyan összeházasitott bort, melyben 25%>-f 1 ál több külföldi bor van, tilos hazai termésű bor gyanánt forgalomba hozni. (T. 11. §.) Az, aki a bort valamely borvidék, község, bortermelő hely, vagy szőlőfajta szerint való elnevezés alatt, vagy valamely termelő nevére, vagy pincéjére való hivatkozással hozza forgalomba, azt a törvény 14. §-a értelmében vezetendő^ nyilvántartásba is (39. §.) ugyanazon elnevezés alatt tartozik bejegyezni, s a hatóság fel­szólítására tartozik annak származását számla, illetőleg vételi bizony­lat, vasúti vagy hajófuvarlevél felmutatásával, vagy más alkalmas módon igazolni. Amennyiben a forgalomba hozó a származást igazolni nem tudja, e tekintetben való szak véle meny adásra — amennyiben ez lehetséges —- a törvény 52. §-ában emiitett borvizsgáló szakértő bizottságok illetékesek. (Lásd ezen rendelet 97. §-át). 36. §. A tokaji borvidék kiterjedése magában a törvényben van meg­állapítva. (T. 15. §.) E szerint a tokaji borvidékbe a következő községek tartoz­nak, u. m. :

Next

/
Oldalképek
Tartalom