Rendeletek tára, 1908

Rendeletek

-•o -••0 -•o -•<> — *<: iuyu-uüai I I II l ! I I t I I I I ! I ! I 1/ .', /, A. r - ;\ A 's .s o <> <> <> A ,) .', <> o <s o o o o o n* — —*<i —•<> —•* — *« — *o — *<> -•<> -*o -*o — •<! -•<> -•<; — •<> 7f MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA NEGYVENKETTEDIK FOLYAM. 1908 KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMINISTERIUM. (AZ »ORSZÁGOS TÖRVÉNYTÁR« SZERKESZTŐSÉGE.) I — II- FÜZET. FŐBIZOMÁNYOS : TOLDI LAJOS KÖNYVKERESKEDŐ (Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám). BUDAPEST, 1908. NYOMATOTT A »PESTI KÖNYVNYÜMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG«-NÁL. TrTîTTïïïïïïTTTlîîmmmmmîmmTTTïHîi Ara : 2 toron« 20 fillér. "K

Next

/
Oldalképek
Tartalom