Az 1920. február 16-ára összehívott nemzetgyűlés képviselőinek lakáskönyve (1920. augusztus)

A nemzetgyűlés tagjainak betűsoros névjegyzéke, a választókerületek, valamint a budapesti és vidéki lakások feltüntetésével - K - Karafiáth Jenő - Kardos Noé - Katona Imre - Kálmán István - Kenéz Béla - Kerekes Mihály - Kerese György - Kiss Ferencz - Klebelsberg Kunó

Javos Antal, Somogy m., Igái kér. VII., Dohány-u. 84. (Nagyberki, Somogy m.) Jármy József, Szabolcs m., Nagykálló kér. IX., Vaskapu-u. 7. 11 1/ K. J l|Karafláth Jenő, Hont m., Ipolyszalka kér. / L». jx,, Lónyay-u. 46. Telefon: József 4—59. Kardos Noé, Csanád m., Nagylak kér. IV.. Erzsébet királyné szálló. Katona Imre, Bihar m., Cséffa kér. VII. . Metropol szálló. I Kálmán István, Pest-Pilis Solt-Kiskun m., Gödöllő 1 —" kér. Vili., RákóczI-út 11. Telefon: József 120—88. (Túra, Pest m.) . ll Kenéz Béla, ]ász-Nagykun-Szolnok m., Szolnok kér. r—^f7. Váralja-u. 4. /Kerekes Mihály, Borsod m„ Ónod kér. Festetich-u, 2. (Ónod, Borsod m.) {Kerese György, Baranya m., Sásd kér. VIII. , Pannónia szálló. (Sásd, Baranya m.) Kiss Ferencz, Hajdú m., Nádudvar kér. II., Szalag-u. 6. L e P Klehelsherg Kunó gr., Sopron város. Vili., Reviczky*u. 7. \1U*

Next

/
Oldalképek
Tartalom