Az 1920. február 16-ára összehívott nemzetgyűlés képviselőinek lakáskönyve (1920. augusztus)

A nemzetgyűlés tagjainak betűsoros névjegyzéke, a választókerületek, valamint a budapesti és vidéki lakások feltüntetésével - K - Kolosváry Kiss István - Kolozsi Endre - Kontra Aladár - Korányi Frigyes b. - Kószó István - Kovács Emil - Cs. Kovács István - Kovács J. István - Kovács József - Könyves Lajos - Kuna P. András - Kutkafalvy Miklós

12 // ¿Kolfisví Kolosváry Kiss István, Pest-Pilis-Solf-Kiskun m., iskunhalas kér. IV., Erzsébet királyné-szálló. (Kiskunhalas.) I Kolozsi Endre, Békés m., Békés kér. 1., Alkütás-u. 27. 11 Koptra Aladár, Budapest székesfőváros V. kér. I -—^411- Kálvin-u. 4. Telefon : 102-26. / Korányi Frigyes b., Komárom város. 1., Istenhegyi-út 41. / / Kószó István, Szeged város III. kér. i— -r— IX., Üllői-út 107. (Szeged.) / Kovács Emil, Budapest székesfőváros XV. kér. *"' VII., Városligeti-fasor 7. Telefon : József 40—43. Cs. Kovács István, Somogy m„ Csurgó kér. VII., Dohány-u. 84. (Csurgó, Somogy m.) /1 Kovács J. István, Veszprém m., Enying kér. L Trombitás-út 21. I Kovác^József, Hajdú m., Hajdúböszörmény kér. L> f AlJás-u. 17. Könyves Lajos, Bihar m., Biharkeresztes kér. VII., Dohány-u. 84. Kuna P. András, jász-Nagykun-SzoInok m., Kun- szetltmárton kér. ^ , VII.. Garay-u. II. I Kutkafalvy Miklós, Zemplén m., Sátoraljaújhely kér. (I—■dWE, Horánszky-n. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom