Az 1869. április 20-ára összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1869, 2. kiadás)

A képviselők osztályszerinti névjegyzéke

74 Zichy József id. gr., Zichy József ifj. gr. jegyző, Caar Iván. Khuen Henrik gr., Kugler István. Vili. Osztály. Aczél Péter, Andrássy Gyula, Andrássv Gyula gróf, Ányos István, Bay Ferencz, Berzenczey László, Csáky Tivadar gróf, Csanády Sándor, Farkas Elek, Fluger Károly, Henszhnan Imre, Horváth János, Horváth Mihály elnök, Horváth Sándor, Huszár Imre, Joannovics György, Clementisz Gábor, Klobusiczky Ágoston, Láng Gusztáv, Lindtner Gusztáv, Máriássy Béla, Mikó Imre gróf, Muzslay Sándor, Nagy Ká­roly, Perényi Zsigmond báró, Ráday László gróf, Radó Kálmán Rudics József báró, Schwárcz Gyula. Semesy Albert, Srétel Lajos, Szabó József, Szabó Miklós, Szilágyi Lajos, Szőgényi László jegyző, Tassy Miklós, Tisza Kálmán, Tury Sámuel, Virkner Lajos. Zalay István, Zámory Kálmán, Zichy Nádor gr. Zlinszky György, Horváth Péter, Tomasich József, Zuvich József. IX. Osztály. Barcsay Ákos, Barcsay Kálmán, Bartha Lajos. Benedek Gyula, Berecz Ferencz Bethlen János gr. Borlea Zsigmond, Buttler Sándor gr. Buzinkay Pál, Csernovics Péter, Degenfeld Gusztáv gr. Dietrich Ignácz, Éder István, Gonda László, Hajdú Ignácz. Hodossy Imre, HofFman Pál, Hollán Ernő, Horváth Bőid., Horváth Elek, Hrabár Manó jegyző, Keglevics Béla gr., Latinák Rúd., LatinovicsVincze, Miletits Szvet., Mocsony Eugem, Pásztélyi János, Ragályi Gynla, Rannicher. Jakab, Rimanóczy Ferencz, Román Sáü- dor, Rónay Jáczint. Rónay Lajos, Samassa József, Sipos Orbán, Siskovics Tamás, Somossy Ignácz,

Next

/
Oldalképek
Tartalom