Az 1869. április 20-ára összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1869, 2. kiadás)

A képviselők osztályszerinti névjegyzéke

75 Szontagh Pál (csanádi), Uhlárik János, Vidacs János, Vidliczkay József, Zeyk Károly, Zichy Ferraris Victor gr., Zmeskál Zoltán, Zsedényi Eduárd elnök, Hatz Vilmos, Maller Miksa, Jellacsics Kázmér. Igazolást bíráló bizottságok. I. Bezerédj László elnök, Jurka Bazil jegyző, Muzslay Sándor, Prileszky Tádé, Ormos Sándor, Pod- maniczky Frigyes b., Török Sándor (görnöri) II. Filippovics Simon, Marjásy Béla, Jankovics Antal elnök, Petrovay Ákos, Rudics József b., Simay Gergely, Vay Béla b., jegpző. III. Kemény István b. elnök, Kazinczy István, Klo- busiczky Ágoston, Perényi Zsigmondb. jegyző,Pronay József, Rudnay István. Váchter Frigzes. IV. Berzeviczy Tivadar jegyző, Huszár István, Ivánka Imre, Kemény Gábor b. elnök, Kugler István, Ocskay Rudolf, Rőth László. V. Bethlen János gr. elnök, Csemovics Péter, Horváth Péter, Kvassay László jegyző, Kuba János, Tury Sámuel, Zichy József id. gr. VI. Binder Mihály, Justh József elnök, Luksics Bó­dog, Plachy Lajos, Ugrón Lázár, Urbanovszky Ernő, Sathmáry László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom