Nemzetgyűlési napló, 1945. I. kötet • 1945. november 29. - 1946. május 9.

Ülésnapok - 1945-24

1 ^V nemzetgyűlés 24. ülései • 1916. évi március hó 12-én, kedden, Varga Béla és Kossa István elnöklete alatt. ;•-•• Tárgyai; ,. .;•. . ' oldal Elnöki előterjesztések '. .,..,..'........;. "......;...•.. 701 Bies István igazságügyminiszter benyújtotta a?; emberi alapjoguk hatályosabb védelméről szóló törvényjavaslatot 712 A demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslat (Iromány: lo. és 10. sz.) ismertette Orbán László (kp) előadó ..!..,.. : :. 703 ". - : ' ..;....• ' Altalános vita.. Kelszólidíak : Bognár Józseí (kg). ...'...,. ,-...., ' 712 Horváth Márton (kp) '. .". , «'.8 Bcchtler Péter (szd) % 725 . Nánási László (pp) , •. : 728 Szcnt-Iványi Sándor (pd) 720 Bálint Sándor (dn) s 731 Részletes vita. Felszólaltak; Azlj§-hoz: Slachta Margit (pk) : .' 735 . Bálint Sándor (dn) , >....., • 735 Orbán László (kp) előadó : '. 736 2. g-lioz : Slachta Margit (pk) • : , 736 Bálint Sándor (dn) 738 . Orbán László (kp) előadó 739 4. §-hoz: Slachta Margit (pk) : .' 730 Orbán László (kp) előadó ;...... 740 .7, §-ho&: Slachta Margit (pk) ^ : : 740 Orbán László (kp) előadó '. 740 11. §-hoz: Slachta Margit (pk) : 741. Orbán László (kp) előadó , 711. A nemzetgyűlés bizonytalan időre elnapolta üléseit , 7 42 Hozzászólt: Hegyniegi-Kiss Pál (kg) , 742 Slachta Margit, (pk) felszólalása személyes megtámadtatás visszautasítása címén ". 743 Az iparügyi miniszter írásbeli válasza Dénes Istvánnak a földmunkásoknak ruhával és lábbelivel való ellátása tárgyában február 13-án.előterjesztett interpellációjára 745 A közellátási miniszter írásbeli válasza Hajdu Ernőnénék a csecsemő- és kisdedhalandóság tárgyában február 13-án előterjesztett interpellációjára 745 Hajdu Ernőné (szd) viszonválasza _ 747 Az iparügyi miniszter írásbeli válasza Nyirjessy Sándornak aia'iskolai.nevelés "egységesítésé tárgyában február 13-án előterjesztett interpellációjára .... 7 \8 kormány részéről jelen voltak: Antall József újjáépítési mmiszter. Bán Antal iparügyi minisz­r, Gerö ErnŐ közlekedésügyi miniszter, Molnár Erik népjóléti miniszter, Rákosi Mátyás állam­A k< ter, Gerő ErnŐ közlekedésügyi miniszter, Molnár Erik népyóli.. • miniszter, Ries István igazságügy minis zier, Rónai Sándor kereskedelem- és szöuetkezetügyi miniszter és Szakasits Árpád államminiszter (As ülés délelőtt 10 óra 21 perckor kezdődött.) (Az elnöki széket Varga Béla foglalja elj Elnök: T. Nemzetgyűlés! Az ülést meg­nyitom. A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésére Ratkó Anna, az egyéb jegyzői teendők ellátá­sára pedig Vörös Vince képviselőtársainkat •kérem fel. Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Jászbe­rény megyei város Nemzeti Bizottságának kér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom