Képviselőházi irományok, 1910. XXXIV. kötet • 887-903. sz.

Irományszámok - 1910-887. Törvényjavaslat az esküdtbíróság előtti eljárásra és a semmisségi panaszra vonatkozó rendelkezések módosításáról

887. szám. 1 887. szám. Törvényjavaslat az esküdtbíróság előtti eljárásra és a semmisségi panaszra vonatkozó rendelkezések módosításáról. I. cikk. A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896 : XXXIII. t.-c. (Bp.) 353—377 §-ai helyébe a következő 1- 26. § okban foglalt szabályok lépnek. Az 1908. évi XXXVI. t.-c. 34. §-ának első bekezdése érintetlenül marad, második bekez­dése pedig hatályát veszti. (1913 : VII. t.-c. 23. és 31. §-a.) 1- §• A bizonyító eljárás befejezése után, ha a Bp. 352. §-a értelmében a bíró­ság az eljárást nem szünteti meg, vagy a vádlottat az esküdtek meghallga­tása nélkül nem menti fel, következik az esküdtekhez intézendő kérdések megállapítása. Ha a vád több vádlott ellen vagy több bűncselekményre irányul és a bizonyítás, valamint a határozathozatal különválasztása nehézséggel nem jár, a bíróság az egyes vádlottakra vagy az egyes bűncselekményekre vonatkozó bizonyítás befejezése után kimondhatja, hogy ezek tekintetében az esküdtek külön határoznak. 11}^ esetben a 2—22. §-okban szabályozott eljárást a bizo­nyítás minden egyes különválasztott részének befejezése után azonnal le kell folytatni; a 23. §-ban szabályozott eljárásnak azonban csak akkor van helye, amikor az esküdtek már az összes vádlottak és vádbeli cselekmények felett határoztak. ' 2. §. Az esküdtekhez intézendő kérdések tervezetét a vád képviselője ter­jeszti elő, még pedig kettővel több példányban, mint amennyi az érdekelt vádlottak száma. Az elnök a tervezet egy példányát az esküdteknek, egy-egy példányát az érdekelt vádlottaknak átadja, a bíróságnál maradt példányt semmisség Képv. iromány. 1910—1915. XXXIV. kötet. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom