Főrendiházi irományok, 1881. VIII. kötet • 581-628. sz.

Irományszámok - 1881-611

DCXl. SZÁM. 203 21. §. A jelenleg engedélyezett vasúton az engedélyes saját szállítmányai után a szállítási adó az engedélyezés napjától számított 10 éven át nem szedetik. 22. §. A helyi érdekű vasutakról szóló 1880. évi XXXI. t.-cz. 8. és 11. §-aiban foglalt kedvezmények a jelenleg engedélyezett vasútra is kiterjesztetnek. 23. §. Ezen engedély minden okmányszerű kiadványai bélyegmentesek. >A m. kir. ministerium nevében« Budapesten, 1882. évi deczember hó 21-én. (P- H.) Br. Kemény Gábor «. *., közmunka- ÍM kötltkedétugyi MiNtiíif. A «másolat hiteléül : Bozőky István *. fc, f. h. aligazgató. M»

Next

/
Oldalképek
Tartalom